Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Специална хистология Устройство на нервната система Хистологично устройство на ганглийте, нервите и нервните окончания

Хистологично устройство на ганглийте, нервите и нервните окончания

Хистологично устройство на ганглийте, нервите и нервните окончания - изображение

   Спиналните ганглии са разположени по хода на гръбначно-мозъчните нерви. Те имат съединително-тъканна капсула, в която навлизат кръвоносни съдове.

   В изграждането на спиналните ганглий влизат еднополюсови неврони, разположени на групи и периферно.

   Еднополюсните нервни клетки са със сферично тяло и ядрото им е разположено по средата.

   Периферните нервни влакна са изградени от миелинови и амиелинови нервни влакна, които са групирани на снопчета.

   Нервите са обвити от съединително-тъканна обвивка. В най-външната част се разполага епиневриум. Тя е изградена от хлабава съединителна тъкан. Периневриумът е фиброзна, тънка обвивка, в чието изграждане влизат колагенни влакна. Отделните нервни клетки са обвити от хлабава съединителна тъкан, наречена ендоневриум.

   Нервните окончания могат да се разделят на ефекторни и рецепторни нервни окончания.

   Пример за ефекторни нервни окончания са невромускулните синапси (моторни плочки). Наблюдава се малко пространство, заключено между нервното влакно и мускилната клетка, наречено първична синапсна цепка. Под въздействие на нервните импулси, се отделят молекули ацетилхолин, които оказват действието си върху постсинаптичната мембрана.

   Рецепторните нервни окончания биват свързани и свободни.

   Характерно за свободните е, че те завършват между епителните клетки и нямат шванова обвивка.

   В дермата, перитонеума, мезентериума, млечните жлези, полови органи, сухожилия и др. се намират т.нар. ламеларни телца (телца на Фатер-Пачини), които са пример за капсулирани рецепторни окончания.

   По-малки от тях са телцата на Голджи, които се срещат около сухожилията и ставите.

   Колбите на Краузе могат да се открият в лигавицата на устната кухина, по конюктивите, серозните обвивки на външните полови органи.

3.4, 8 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияФизиология