Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Стави Свързвания на гръдния кош

Свързвания на гръдния кош (juncturae thoracis)

Свързвания на гръдния кош (juncturae thoracis) - изображение
За извършването на дихателните движения, голяма роля играят подвижите свързвания на гръдния кош. В задната си част ребрата се свързват чрез стави с гръбначния стълб articulationes costovertebrales, а в предната с гръдната кост articulationes sternocostales. Благодарение на тези стави гръдният кош може да променя формата и големината си, като чрез повдигането на предната част на ребрата се увеличава предно-задния му размер.

Свързвания на ребрата с гръбначния стълб

 • Всяко ребро, с изключение на плаващите, се свързва чрез две стави - articulatio capitis costae и articulatio costotransversaria;
 • Плаващите ребра се свързват само чрез articulatio capitis costae;
 • Благодарение на articulatio capitis costae се съчленяват главата на ребрата и ставните повърхности на прешлените;
 • При II до X ребро в articulatio capitis costae участват два съседни прешлена, съответно с fovea costalis inferior и fovea costalis superior. При тези ребра същества съединителнотъканна връзка lig. capitis costae intraarticulare, свързваща ребрената глава с междупрешленния диск;
 • Ребрените глави притежават и извънставни връзки lig. capitis costae radiatum, насочени към вътрешната част на прешлените тела;
 • Аrticulatio costotransversaria представлява съчленение между пъпката на пъпката и напречния израстък на прешлените;
 • Ставни повърхности на articulatio costotransversaria са тези на ребрената пъпка (facies articularis tuberculi costae) и тези на ребрената ямка на напречният израстък (fovea costalis processus transversi);
 • В стабилизирането на articulatio costotransversaria участват връзките: lig. costotransversarium laterale и lig. costotransversarium superius;

Свързвания на ребрата с гръдната кост

 • Първото ребро се свързва за гръдната кост посредством синхондроза. Неговият хрущял сраства директно с изрезката на гръдната кост;
 • Истинските ребра от II до VII се свързват с горната кост чрез стави - articulationes sternocostales;
 • Ставни повърхности на articulationes sternocostales са ребрените изрезки на гръдната кост и хрущялите на съответните ребра;
 • Отзад и отпред art. sternocostales са подкрепени от връзки - ligg. sternocostalia radiata
 • Лъжливите ребра (VIII, IX и X) се свързват с хрущялите на съответните по-горни ребра чрез съединителна тъкан;
 • Често между хрущялите на X до IX ребро се наблюдават ставни свързвания - articulationes interchondrales;
5.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория