Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Ембриология Обща ембриология Оплождане

Оплождане (fertilisatio)

Оплождане (fertilisatio) - изображение
   Оплождането е процес, който започва след срещата и контакта на яйцеклетката и сперматозоида.

   При един коитус се отделят 2-8 мл. еякулат, в който може да има до 600 000 сперматозоиди. Те са способни за оплождане две денонощия.

   Яйцеклетката е неподвижна клетка. Способността й за оплождане е около 12 часа.

   В разширената част на маточната тръба става срещата на яйцеклетката и сперматозоида.

   След като попаднат в женската полова система, сперматозоидите биват подлагани на въздействия на различни вещества и клетки на имунната система.

   За да стане годен един сперматозоид за оплождане, той преминава през период на капацитация, който продължава около 7 часа. В този период се осъществява контакт на главата на сперматозоидите с лигавицата на маточните тръби, а като резултат се премахват (от мембраната, разположена на главата на сперматозоида) гликопротеини и протеини, след края на този процес е възможно да настъпи акрозомна реакция.

   Оплождането преминава през три фази:

   През първата фаза сперматозоидите преминават през corona radiata.

   Втората фаза е свързана с прикрепването на сперматозоида към рецепторите на zona pellucida на яйцеклетката. След което те осъществяват акрозомна реакция (освобождават се много ензими от акрозомата). След завършването на акрозомалната реакция сперматозиодът започва да преминава през zona pellucida. Под действието на акрозомалните ензими свойствата на zona pellucida се променят и тя става непроницаема за други сперматозоиди.

   През третата фаза се извършва свързване и сливане на мембраните на главата на сперматозоида и яйцеклетката.

   При навлизане на сперматозоида в яйцеклетката, тя завършва второто си мейотично делене, при което се получават едно полярно телце и яйцеклетка. Метаболизмът на яйцеклетката също се активира.

   От ядрото на сперматозоидът се образува мъжкият пронуклеус. Последният при контакт с женския пронуклеус губи обвивката си (женския също) и хромозомите им се смесват. Извършва се реплициране на ДНК и удвоените майчини и бащини хромозоми се подреждат около формираното делително вретено. След това започва да се формира браздата на разцепване на клетъчната мембрана.

Като резултат от този процес се възстановява диплоидния хромозомен набор в зиготата, определя се пола и започва началото на нейното делене.

 


2.5, 11 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияФизиология