Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Цитология Основни процеси в клетките Митотично делене

Митотично делене (Mitosis)

Митотично делене (Mitosis) - изображение

   Митозата е делене, при което получените дъщерни клетки са напълно идентични с майчината клетка. Митозата е процес, съставен от шест фази.


   Профаза - характерно за този процес е кондензацията на хромозомите, изчезването на ядърцето, фрагментиране на апарата на Голджи и ЕПР и спиране на процесите на ендо- и екзоцитоза. Оформят се полюсите на делителното вретено.


   Прометафаза - започва фрагментиране на ядрената обвивка. Хромозомите се прикрепят към делителното вретено.


   Метафаза - хромозомите се подреждат в екватора на делителното вретено. Образува се метафазна плочка.


   Анафаза - метафазните хромозоми се резделят на хроматиди, които се скъсяват, уплътняват и извършват движение към полюсите на делителното вретено. Последните се разделечават един от друг.


   Телофаза - дъщерните хромозоми се намират в полюсите на делителното вретено, където се деспирализират. Характерна е появата на ядърца, формиране на ядрени пори и други.


   Цитокинеза - последната фаза на митозата. Получава се прищъпване на цитоплазмата между двете ядра и майчината клетка се разделя на две дъщерни, които се заоблят.

3.3, 12 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория