Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Ембриология Специална ембриология Ембрионално развитие на дихателната система Ембриология на ларинкс и трахея

Ембриология на ларинкс и трахея

Ембриология на ларинкс и трахея - изображение

Около 4-та ембрионална седмица от вентралната стена на предното черво под четвъртото гълтачово джобче се развива респираторен дивертикул, известен още като дихателен дивертикул или белодробна пъпка. От ендодермата на дихателния дивертикул се развива епителната основа на гръкляна, трахеята, бронхите и белия дроб. Съединителната тъкан, хрущялите и мускулните компоненти на тези органи се развиват от заобикалящия червото мезенхим. Когато респираторният дивертикул се разшири в каудално направление, две надлъжни гънки от стената на червото (трахеоезофагеални мостчета) го отделят непълно, а след тяхното сливане се образува преграда. Тази преграда отделя съответната задна част на червото като бъдещ хранопровод, а предната част оформя зачатъка на ларинготрахеалното и белодробното дърво.

Епителът от вътрешната страна на гръкляна (ларинкса) е образуван от краниалния край на ендодермата на респираторния дивертикул, а хрущялите на ларинкса произлизат от 4-та и 9-та гълтачови дъги. Мезенхимът в краниалния край пролиферира бързо и образува симетрични аритеноидни възвишения около ларингеалния отвор. Ларингеалният отвор променя формата си от цепковидна в Т-образна. Поради разрастванията на епитела, отворът временно се затваря около 8-та седмица и се реканализира отново към 10-та седмица. Успоредно с това се формират гръклянови стомахчета. Около гръкляновите стомахчета разрастват истинските и лъжливите гласни връзки.

Надгръклянникът (надгръклянното капаче, епиглотис) се развива от мезенхимно възвишение, известно като хипофарингеална еминенция, в предните краища на 3-та и 4-та гълтачова дъга. Ларингеалните мускули се развиват от миобластите на 4-та и 6-та гълтачови дъги.

Подобно на развитието на ларинкса, ендодермалната покривка на респираторния дивертикул образува епитела и жлезите на трахеята. Хрущялите, съединителната тъкан и гладката мускулатура на трахеята се образуват от подлежащия мезенхим.

Вродена аномалия, свързана с ембриологията на ларинкса и трахеята е перзистиращата ларингеална мембрана. Тя се наблюдава при недостатъчна реканализация на ларингеалния отвор след неговото временно затваряне.

Най-често срещаната аномалия, която засяга ембриологията на ларинкса и трахеята е трафеоезофагеална фистула. Фистулата е резултат от непълното отделяне на респираторния дивертикул от останалата езофагеална част от предното черво. Често свързана с фистулата е трахеалната стеноза и атрезия. Касае се за недостатъчно участие на предното черво при изграждането на трахеята, при което се наблюдават различни степени на стесняване до пълна непроходимост (пълна атрезия).

3.0, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория