Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Обща хистология Нервна тъкан Глия

Глия (neuroglia)

Глия (neuroglia) - изображение
   Функциите на клетките на глията са: опорна, фагоцитоза, образуване на миелин, поддържане на концентрацията на йоните в междуклетъчното пространство, както и участие в метаболизма на някои трансмитери и други.

   Клетките на глията се наричат глиоцити и биват:
 - централни: макроглия - астроцити и олигодендроцити, микроглия и епендимоцити;
 - периферни: сателитни клетки и Шванови клетки.

   Астроцитите са най-многобройните клетки в ЦНС. Тяхната роля е свързана с поддържане на химичния състав на екстрацелуларното пространство. Загиналите нервни клетки се фагоцитират от астроглията.    

   Астроцитите биват:
 - протоплазмени астроцити - локализирани са в сивото вещество на мозъка. Тялото им е малко, а израстъците им са много разклонени. Съдържат малко количество гликоген. Астроцитите са разположени около невроните, като ги обграждат.
 - фиброзни астроцити - разположени са предимно в бялото вещество.

   Олигодендроцитите се намират в сивото и бялото вещество на мозъка. В сравнение с астроцитите те са с по-малко израстъци. Олигодендроцитите биват светли, тъмни и междинни. Техните израстъци образуват миелиновата обвивка на аксоните в централната нервна система. Трябва да се отбележи, че един олигодендроцит може да образува миелиновата обвивка на няколко аксона.

   Функцията на епендимоцитите е свързана с покриване на кухините на мозъчните стомахчета и централния канал на гръбначния мозък. Тези клетки участват в образуването на ликвора.

   Микроглиоцитите имат малък размер. Цитоплазмата при тях е малко. Израстъците им са с бодилообразна форма. Тези клетки предпазват невроните от вируси, туморни образувания и бактерии.

   Периферните глиоцити са разположени в периферната нервна система.

   Швановите клетки имат приплесната форма и обвиват всички нервни влакна в периферната нервна система, като през една Шванова клетка могат да преминат над 20 амиелинови аксони. Швановите клетки могат да фагоцитират, участват в растежа и регенерацията на аксоните.

   Сателитни клетки се срещат във вегетативните и спиналните ганглии. Функцията им е подобна на тази на Швановите клетки, но те не образуват миелин.

 


3.8, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория