Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Ембриология Обща ембриология Гаметогенеза

Гаметогенеза

Гаметогенеза - изображение

Гаметогенезата е процес на образуване и развитие на специализирани зародишеви клетки, наречени гамети. След последващи митотични и мейотични деления се превръщат в специфични мъжки и женски полови клетки.

Първичните полови клетки се формират през втората седмица на ембрионалното развитие. В края на третата седмица на ембрионалното развитие те се придвижват в стената на жълтъчното мехурче. През четвъртата седмица гоноцитите започват да мигрират, като достигат половите гребени в края на петата седмица. Гоноцитите са големи и светли клетки, в които има много гликоген.

Половите гребени се намират медиално от първичния бъбрек и на повърхността си имат целомен епител, който разраства, включва половите клетки и прониква в подлежащия мезенхим. По този начин се оформят първичните полови кордонни повлекла. На 7-та седница се оформят големи и светли гоноцити.

Половата диференциация се извършва, когато зародишът достигне до 17 mm.

В случай, че ембрионът е от мъжки пол, под действието на SRY-гена, който се намира в късото рамо на Y хромозомата, се кодира тестис-определящия фактор. През четвъртия месец са се обособили Сертолиевите клетки, които се превръщат в сперматогонии. Зреенето на последните се осъществява в периода на пубертета.

Ако ембрионът е от женски пол, оформянето на женските гонади закъснява. Първите повлекла, в които има примордални полови клетки, навлизат дълбоко и дегенерират, като на тяхно място се образува медулата на яйчника. Примордалните фоликули се състоят от овогоний в средата и ред плоски епителни клетки. Примордалните клетки, след като навлязат в заложбата на гонадата се делят и се трансформират в овогонии. През третия месец овогониите започват да се делят и образуват овоцити от I ред. Започва I мейотично делене, което бива стопирано в диплотен стадий на профазата му.

3.4, 13 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Гаметогенеза

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория