Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Ембриология Обща ембриология Гаметогенеза Овогенеза

Овогенеза (Ovogenesis)

Овогенеза (Ovogenesis) - изображение
   Женските полови клетки са: овоцитите, текоцитите, интерстициалните и сателитните клетки.

   Яйцеклетката при човека е обкръжена от блестяща обвивка - zona pellucida. Последната е изградена от гликопротеини.

   Клетъчната мембрана на яйцеклетката (оолема) може да образува множество микровили, които да проникнат в перивителинното пространство.

   Ядрото на женската полова клетка има хаплоиден хромозомен набор. При растежа на овоцитите се извършват интензивни синтетични процеси. В яйцеклетките има добре развит ендоплазмен ретикулум.

   От клетъчните включвания най-важен е жълтъкът (липовитеин и фосфовитин), който се вижда под формата на гранули, пластинки или сферични образувания. Жълтъкът се образува при участие на ендоплазмения ретикулум и апарата на Голджи.

   В яйчника овоцитите са разположени във фоликули. Според степента им на развитите те биват няколко вида:
 - примордиален фоликул - изграден е от овоцити I ред и един ред плоски епителни клетки;
 - първичен фоликул - също се състой от овоцити I ред и един ред сателитни клетки с кубична или призматична форма.
 - вторичен фоликул - изграден е от овоцити I ред, които са с увеличени размери, zona pellcida и сателитни клетки, които са в няколко реда.
   Зрелите фоликули имат голяма фоликулна празнина, която е изпълнена с течност. Сателитните клетки, които са разположени по периферията образуват stratum granulosum. При него яйцеклетката се намира в единия полюс на фоликула. Отвън базалната мембрана се намират клетките на theca folliculi.

   Овулаторният фоликул има следните характерни особености: яйцеклетката губи ядрото си, но в единия полюс има наличие на делително вретено. Сателитните клетки започват да се трансформират към лутеинни. Около периодът на овулацията, овоцитът завършва първото мейотично делене, при което отделя първото полярно телце и се превръща в овоцит от 2 ред. Последният започва второто мейотично делене, но спира в метафаза няколко часа преди овулация. Овоцитът от 2 ред постъпва в маточната тръба, където е заобиколен от сателитни клетки (втория клетъчен вид женски полови клетки), образуващи т.нар. corona radiata.

   Текоцитът е третият вид женски полови клетки. Тези клетки изграждат вътрешния слой около фоликула, който е силно кръвоснабден. Тези клетки могат да отделят естрогени.

   Четвъртият вид женски полови клетки са интерстициалните клетки. Те са разположени в групи и се намират около малки кръвоносни съдове, като може и да се срещнат в медулата или сърцевината на яйчника.

   Друг вид женски полови клетки са хилусните клетки, които се намират в медулата на яйчника, в близост до неговия хилус. Структурно и функционално са подобни на Лайдиговите клетки в тестиса и като тях продуцират тестостерон.

   Овулацията е процес, който протича в три стадия:

   Период на пролиферация - гоноцитите се диференцират в овогонии, които след многократно делене се превръщат в овоцити от I ред. Тези клетки започват първото мейотично делене, но спират в диплотения стадий. В това състояние те остават до пубертета.

   Период на растеж - започва след раждането и е свързан с превръщане на овоцита от I ред на примордалния фоликул в овоцит от I ред на растящия фоликул.

   Период на съзряване - включва двете мейотични деления , между които липсва интерфаза. По този начин хромозомите се редуцират и ядрото се оформя с хаплоиден набор хромозоми.

 

 


3.3, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория