Начало Медицинска енциклопедия Алтернативна медицина Заекване - нови алтернативи и подходи

Заекване - нови алтернативи и подходи

Заекване - нови алтернативи и подходи - изображение
 1. Динамична терапия при заекване
 2. Йога
 3. Биофийдбек и неврофийдбек терапия
 4. Метод Логита
 5. Упражнения за устните и челюстта
 6. Хранителни навици и добавки при заекване
 7. Билки
 8. Шуслерови соли в помощ на заекването
 9. Хомеопатични средства

Заекването представлява сложно разстройство, включващо нарушение в говора, при което човек не може да произнесе думите гладко, а ги накъсва или повтаря няколко пъти сричките. Често засяга деца, като допринасящи фактори могат да бъдат: свръхактивна автономна нервна система, сложни синтактични конструкции, неправилни модели на дишане, силен стрес, срам, грешки от страна на родителя (често прекъсване на детето и критикуване, нервност, избухливост, бързоречие). Наред с най-характерното за заекването, накъсване на речта, може да се наблюдават и други нарушения в производството на реч, като напрежение в лицевите мускули, често мигане, загуба на контакт с очите при говорене, напрежение в цялото тяло, ниско самочувствие, лоши вокални качества, неясен говор, необичайни паузи и други.

Медицинското лечение на заекване може да варира от консултиране и терапия с логопед, до прием на антидепресанти или други лекарства, които маскират проблема. Наред със стандартното лечение, обаче, може да се използват и някои алтернативни терапии и естествени добавки, които да подпомогнат ефективно процеса на образуване на речта.

Динамична терапия при заекване

Съществуват алтернативни терапии за преодоляване на заекването, които не са насочени само към лечение на симптомите, а се фокусират върху процесите на производството на речта, както и върху всички фактори, повлияващи начина, по който мозъкът функционира. Динамичната терапия на заекването (Dynamic Stuttering Therapy) представлява иновативен подход, който дава възможност на хората, които заекват, да говорят без усилие и контрол. При нея, акцентът пада върху повлияване на мозъчните функции така, че говореното да се извършва почти без усилие. Крайният резултат от терапията цели човек да постигне нормално звучащо слово и способност да говори с лекота и увереност.

Нормално, процесът на говорене включва: Възникване и осъзнаване на невербалната идея, която лицето иска да изрази. Мозъкът автоматично трансформира тази идея в реч, като изпраща сигнали към двигателната система участваща в създаването на речта, така че, да се възпроизведе физически глас и интонация. Едновременно с това, устните подсъзнателно и автоматично се движат. В нормалния процес на производство на речта, всичко това протича на подсъзнателно ниво, без усилие и осъзнат контрол над двигателните мускули, участващи в образуването на думите и звуците. При хората, които заекват този процес е нарушен.

Целта на динамичната терапия е да промени начина, по който мозъкът създава речта. Процесът на лечение включва проучване, себеоткриване и идентифициране на нужните неврологични, когнитивни и поведенчески промени и начина, по който те да бъдат постигнати. Специфични цели на терапията включват:

 • Изпитване на наслада от говоренето;
 • Доверие в собствените си способност;
 • Развитие на вътрешната (субвокална реч) по естествен начин;
 • Позволяване на мускулите на речта да функционират автоматично, без нужда от съзнателен контрол;
 • Генериране на глас с комфорт и лекота, който да отразява настроението и смисъла на казаното;
 • Разработване на специфични нагласи, които да поддържат постигнатото в дългосрочен план.

Днес, в резултат на редица мозъчни изследвания, е широко прието, че хората, които заекват използват редица неврологични процеси, когато говорят, отколкото тези, които говорят нормално. Различията в планирането и изпълнението на "вътрешната реч" нарушават естествения поток на говорене и водят до заекване. Освен това, изглежда, че има верижна реакция, при която затрудненото говорене предизвиква говорещият да положи допълнителни усилия, за да контролира словото. Това допълнително изостря девиантната неврологична обработка. Колкото по-голям контрол се упражнява върху речта, толкова повече заекването се усилва.

Много хора, които са се научили да използват техники за контролиране на заекването не възприемат идеята да не използват тези техники. Те казват „Разбира се, че бих искал да произвеждам реч автоматично, но имам нужда от средство, с което да се измъкна от „блоковете” и да контролирам заекването”. Трудно е да се осъзнае, че, за да не настъпи заекване, целият процес на производство на речта трябва да се случи по естествен път, без допълнително усилие и мисъл. Не може да има „сценарий”, по който да протича говора. Постигането на това изисква осъзнаване и приучаване на мозъчната дейност да функционира в тази насока. Трябва да се избегне мисълта за това, как точно да се кажат думите, как да се контролира речта, а тя да се насочи към автоматично изразяване на мисълта. Динамичната терапия при заекването помага на хората да постигнат това. Тя не се опитва да манипулира скоростта, ритъма или гладкостта на речта, както и да контролира словото. Тя се фокусира върху всички елементи в производството на речта, като клиентите разработват и приемат природното и автоматично планиране и изпълнение на речта.

Йога

Методи за релаксация, като йога-дихателни техники (пранаяма) са идентифицирани като потенциална възможност за терапия. В проучване от 2009 година, в което участие са взели 4-ма възрастни, за период от 2 месеца е установено, че с йога-практиките, участниците са постигнали значително подобрение във възприятията и ежедневната комуникация. Според някои хипотези, редовното практикуване на йога значително ще намали накъсването на речта и чувството на тревожност.

Все още обаче липсват конкретни научни доказателства, които да определят методите за релаксация като средство за лечение на заекване, поради което на този етап те могат да се използват като спомагателна терапия.

Биофийдбек и неврофийдбек терапия

Биофийдбек е техника, която може да се използва, за да човек да се научи да контролира функциите на тялото си. По време на терапията, пациентът е свързан с електрически сензори, които имат за цел да предоставят информация (обратна връзка) за протичащите физиологичните процеси. Тази обратна връзка помага човек да се съсредоточи върху фините промени в тялото (като отпускането на мускулите например), за да се постигнат желаните резултати.

Неврофийдбек е форма на биофийдбек, при която човек се научава да контролира електромагнитната активност на мозъка. В зависимост от физиологичния метод, на който се основава, неврофийдбек може да бъде ЯМР-фийдбек (ядрено-магнитен резонанс), ЕЕГ-фийдбек (включва електроенцефалография) и ХЕГ-фийдбек (хемоенцефалография).

• ЯМР-фийдбек или функционална магнитнорезонансна томография на мозъка осигурява възможност за по-детайлно вникване във възможните неврологични източници на заекването. Магнитният резонанс измерва промяната в притока на кръв, под влияние на невронната активност в мозъка и може да документира активните региони и функционалната активност на мозъка по време на работа, почти в реално време. От проучванията с магнитен резонанс са предоставени доказателства за допаминовата хипотеза на заекването.

ЯМР-фийдбек успешно е използван за обучение относно контрола на болката. В тези случаи, мозъкът е бил „обучен” да контролира активирането на невралните пътища и да ги насочва към специфични региони и процеси в мозъка. Успехът на неврофийдбек за контрол на болката повдига въпроса, дали хората, които заекват могат да се научат да контролират мозъчните процеси, така че да постигнат по-голяма улеснение в говора. Заекването е основно проблем на ума и тялото и би могло да се поддаде на такъв подход. Допаминергичните пътища в моторните неврони и мезолимбичните участъци на мозъка могат да бъдат управлявани чрез механизмът неврофийдбек.

По непотвърдени данни, някои хора могат да контролират лекотата на говора си, до известна степен, чрез „ендогенно намаляване на допамина”. Все още не са идентифицирани точните механизми, чрез които се осъществява този контрол на лекота на говора. Дали допаминергичната активност действително намалява или просто се преодолява все още е под въпрос. Въпреки това, с помощта на функционална магнитно-резонансна томография този въпрос може да бъде решен и разработен, за да се прилага при по-широка аудитория.

• Освен магнитен резонанс, друг начин за изследване на мозъчната функция е ЕЕГ-фийдбек Предимствата му в сравнение с магнитния резонанс са, че разходите за апаратура са значително по-ниски, апарата заема по-малко място и позволява по-широка употреба, а също така е сравнително по-толерантна на движение на обекта на изследване. Ограниченията на ЕЕГ са, че има сравнително по-ниска пространствена разделителна способност и анализите на резултатите използват относително по-прости парадигми, в сравнение с магнитния резонанс.

В обобщени се оказва, че по-нататъшните изследвания на неврофийдбек в терапията на заекването може да бъде оправдано, като едно от най-големите предимства е възможността за намаляване или премахване на приеманите медикаменти.

Метод Логита

Методът Логита представлява компютърна програма, предназначена за преодоляване на заекването, в която се обединяват редица алтернативни и логопедични подходи. Методът е разработен от български специалисти и логопеди - Мариана Спасова, Христо Балабанов, Атанас Стоев и Андрей Катеринов.

Логита включва следване на специална компютърна програма от упражнения (говорни, слухови, дихателни и други), методи и похвати, като общата продължителност на терапията е 25 дни. Като подпомагащи мероприятия в програмата се включват спорт, театър, четене и други развлекателни дейности, целящи да я направят по-лесна и приятна, като същевременно увеличават трайността на постигнатия резултат. Логита е подходяща програма за хора от всяка възраст (децата е нужно да могат да четат)!

Упражнения за устните и челюстта

Ако заекването е свързано с физически причини, упражненията за устните и челюстта може да са от полза. Опитайте се да движите устните си така, като че ли говорите, без да казвате думите на глас. Също така, от полза може да са различни упражнения за разтягане на мускулите на лицето. Те ще помогнат за освобождаване на напрежението в горната и долната челюст и устните, ще направят мускулите по-силни и ще се подобри контрола върху езика.

Хранителни навици и добавки при заекване

Често, заекването е свързано с емоционален проблем и някои естествени добавки могат да са от полза наред с останалите терапии.

Магнезий. Магнезият помага да се отпуснат мускулите на лицето. Препоръчва се в началото да се приема в по-високи дози, а при получаване на редки изпражнения, дозата да се намали.

Витамини В комплекс са от полза за успокояване на нервите.

Избягвайте консумацията на бързи храни, тъй като те са богати на калории и хранителни вещества.

Да се преустанови употребата на алкохол, наркотици или психогенни вещества, тютюн, кафе, черен чай и газирани напитки, тъй като те нарушават правилната обмяна на веществата и стимулират нервната система.

Билки

Може да използвате билките в пресен вид, изсушени или под формата на капсули, екстракти или чайове, в зависимост от конкретните нужди и състояние на организма.

За облекчение на мускулни спазми или невъзможност за контролиране на мускулите на устата:

Корен от див ям – за успокоение на мускулите, подобрение на храносмилането и хормоналния баланс.

Червена калина – превъзходно антиспастично средство, релаксант на храносмилателната и мускулната система.

Индийско цариградско грозде – ботаническото наименование на тази билка е Амала. Дъвченето на пресни плодове от тази билка е описано като метод за лечение на заекване. Предполага се, че ефектът се дължи на сока от плода, който въздейства върху мускулите на езика, прави го по-подвижен и подобрява яснотата на речта. В същото време, в плода се съдържат антиоксиданти, които понижават нивата на стрес.

За повлияване на нервната система:

Лайка – действа противовъзпалително, успокоително и подобрява храносмилането.

Маточина – възстановява и успокоява нервите и сърдечната дейност

Кава кава – съдържа естествени релаксанти и спомага за намаляване на тревожността и нервността. Притежава и свойства на адаптоген, включващи управляване на отговора на организма към стресови фактори. Може да се приема под формата на чай от пресни или изсушени листа, а също така и като добавка. Друг начин за употреба на кава е да се прибави към салати и ястия.

Жълт кантарион – за успокояване на нервите, тревожността и признаците на депресия.

Пасифлора - билка с изразени успокоителни и релаксиращи свойства. Може да консумирате чай от пасифлора, за да намалите нивото на тревожност и стрес, което често са сред ключовите фактори за поява на заекване. Пасифлора може да се открие и под формата на хранителна добавка.

Шуслерови соли в помощ на заекването

За да приготвите разтвор от шуслерова сол, разтворете до 10 таблетки от всяка сол в 450 до 650 мл вода. Разклатете добре, за да се разтворят таблетките и пийте през целия ден. Най-подходящи са:

Шуслерова сол номер 2 - Калциум фосфорикум: за хора, които често си хапят ноктите и показват други признаци на тревожност;

Шуслерова сол номер 5 - Калиум фосфорикум: за подобряване на трофиката и възстановяването на нервите;

Шуслерова сол номер 7 - Магнезиум фосфорикум: за отпускане на свръхнапрегната мускулатура;

Хомеопатични средства

Хомеопатичните лекарства представляват нетоксични природни лекарства, безопасни за всички, включително бебета, бременни жени и кърмачки. Сред препоръчваните хомеопатични препарати и едни от най-характерните им показания са:

Агарикус мускариус – при приказливи хора, бърза реч, делириум тременс (делириум, причинен от алкохолно отравяне) и заекване; заекване с мускулни спазми и тикове;

Аргентум нитрикум – при хора, които говорят и ходят бързо; страх от височини; приказливост; храносмилателни проблеми; афинитет към консумация на захар, притеснения за говорене пред група от хора;

Бовиста гигантеа – заекване, особено при четене; неправилна реч, особено при деца;

Рана буфо – заекване при изостанали деца; епилепсия; заекване при гняв;
Калкареа фосфорика – заекване при срамежливи, страхливи и неспокойни деца; главоболие; гризане на ноктите;

Каустикум – при деца, които се чувстват несигурни или смутени, може да е неврологично или емоционално; невъзможност за движение на езика или да се формират думи; заекване силно вълнение; последствие от инсулт; отклонение на езика надясно при дете; дислексия; фъфлене; изкривена уста; нормален говор, освен при стрес.

Кикута вироза – заекване при деца с епилепсия; потрепвания и спазми по тялото. Речта най-често се явява вторичен симптом или проблем.

Гелсемиум семпервиренс – заекване след хрема или вирусна инфекция; оплакване, че езикът е прекалено тежък; липса на координация; треперещ език; близки показания до тези на каустикум (заекване в резултат на страх или стрес, притеснение пред хора).

Калиум броматум – заекване при неспокойни деца, чиито ръце и крака са в непрекъснато движение; заекването е по-тежко вечер.

Лахезис мутос – заекване като следствие от инсулт с парализа; загуба на глас; реч наподобяваща тази при злоупотреба с алкохол; сливане на думи, неясна реч.

Ликоподиум - заекване по наследствена линия от бащата; дислексия; ниско самочувствие, срам, влошаване привечер;

Меркуриус солубис – често при деца; бърза, накъсана реч; заекване свързано със слухови затруднения в резултат на проблеми с вътрешното ухо, повтарящ се тонзилит, чести ушни инфекции; сценична треска; интровертност; чувство за невъзможност на мозъка да контролира мускулите.

Натриум муриатикум – говорни затруднения, в резултат на скръб; търсене на усамотение; желание за солени храни; чувствителност; при деца, които са срамежливи.

Нукс вомика – раздразнителност; гняв; наличие на кисел, горчив вкус в устата; трудно произнасяне на речта; храносмилателни проблеми.

Силицеа – слаби деца с бавно умствено развитие; срамежливи, усещане за студ, кожни проблеми; влошаване след ваксинация.

Станум металикум – слаб глас, който води до речеви проблеми; възрастни хора с анамнеза за заболяване на белите дробове.

Страмониум – деца с аутизъм, тежки гласови промени; страх от вода; агресивно поведение; непонасяне на самотата; тежък страх през нощта.

Туя окциденталис – невъзможност за завършване на думите или мисълта; забавянето на говора започва в края на речта, думите започват да се повтарят; склонност към поява на брадавици.

Вератрум албум – мрънкаща реч; религиозни страхове; проблеми на дебелото черво.

Още по темата може да прочетете тук.

Източници:

https:www.asha.org
http://stutteringonlinetherapy.com
http://www.daveshealingnotes.com
http://www.stuttering.co.il
http://www.mayoclinic.org
http://www.loggita.net

5.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

СпециалистиЗдравни съветиЛюбопитноПсихологияЛеченияНовиниАлт. медицинаСоциални грижиОрганизацииВидеоЛайфстайлОбразованиеСнимки