Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОБСТРУКТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА АДРЕНЕРГИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ИНХАЛАТОРНО ПРИЛОЖЕНИЕ Адренергици в комбинация с антихолинергици олодатерол и тиотропиум бромид (R03AL06)

олодатерол и тиотропиум бромид (olodaterol and tiotropium bromide) | ATC R03AL06

olodaterol and tiotropium bromide | R03AL06

олодатерол и тиотропиум бромид (olodaterol and tiotropium bromide) | ATC R03AL06

Олодатерол e бета-адренорецепторен агонист за инхалаторно приложение, който се характеризира с дългото си действие.

Тиотропиум бромид е лекарствено средство, което се отнася към групата на антихолинергичните средства.

Показания: комбинацията от олодатерол и тиотропиум бромид се използва за инхалаторно лечение на хора с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Противопоказания: свръхчувствителност към лекарствения продукт или някоя от съставките му.

Нежелани лекарствени реакции: световъртеж, главоболие, нервност, безпокойство, тахикардия, сърцебиене, гадене, тремор, сухота в устата, вкусови нарушения, орална кандидоза, гадене, обрив, уртикария, дисфония, кашлица, парадоксален бронхоспазъм, задръжка на урина.

Лекарствени взаимодействия: олодатерол и тиотропиум бромид e възможнo да взаимодейства с хинидин, дизопирамид, прокаинамид, фенотиазини, антихистаминови лекарства, инхибитори на моноаминооксидазата и трициклични антидепресанти. Тези взаимодействия могат да доведат до увеличаване на QT интервала и с повишен риск от камерна аритмия. Едновременното приложение на олодатерол с теофилин и други ксантинови производни може да доведе до потенциране на ефектите и увеличаване на нежеланите реакции.

Фармакодинамика: олодатерол е бета2-рецепторен агонист с подобен ефект, като този на епинефрина върху бета2-рецепторите в бронхиалната гладка мускулатура, което разширява бронхите и намалява съпротивлението на въздушния поток в тях. Тиотропиум бромид се свързва с мускариновите рецептори в гладките мускулни клетки на бронхите и инхибира холинергичните ефекти на ацетилхолина, освободен от парасимпатиковите нервни окончания.

Достъп до пациента: с рецепта.

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ ОТ ГРУПА олодатерол и тиотропиум бромид (olodaterol and tiotropium bromide) | ATC R03AL06 (R03AL06)

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ олодатерол и тиотропиум бромид

олодатерол и тиотропиум бромид Е СВЪРЗАН КЪМ

Заболявания (МКБ)