Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА (R)

ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА (RESPIRATORY SYSTEM) | ATC R

RESPIRATORY SYSTEM | R

ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА (RESPIRATORY SYSTEM) | ATC R

Дихателната система осъществява газообменната функция. Посредством нея става доставянето на кислород от атмосферния въздух до кръвта и извеждането на въглероден диоксид от кръвта във въздуха. Дихателната система се разделя на две основни части проводна или респираторна. Проводната се състои от тръбести образувания (дихателни пътища). Дихателните пътища се разделят на горни и долни. Горните включват носна кухина и гълтач, а долните гръклян, трахея, бронхи. Носната кухина се разделя на две половини от носната преграда. Гръклянът е не само въздухоносна тръба, но и гласов орган. Той е закрепен подвижно с връзки и мускули и може да извършва значителни движения. Трахеята представлява тръбесто образувание, което провежда атмосферния въздух от гръкляна до двата главни бронха. Двата главни бронха се образуват от разклонението на трахеята. Респираторната част на дихателната система се състои от множество малки мехурчета, които са изпълнени с въздух и се наричат алвеоли. Стените на алвеолите представляват общата дихателна повърхност, през която се осъществява газовата обмяна. Дихателната система пречиства, навлажнява и затопля въздухът постъпващ в белите дробове. Белият дроб е чифтен орган. Чрез него се осъществява газовата обмяна и венозната кръв се превръща в артериална. Белите дробове се разполагат в кухината на гръдния кош. Те се отделят от органите в коремната кухина посредством диафрагмата. Белият дроб има форма на полуконус и основата му е обърната към диафрагмата. Белият дроб на мъжа е с по-големи размери от този на жената. 

3.2, 10 гласа

ATC ПОДГРУПИ

R ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА RESPIRATORY SYSTEM

ПРОДУКТИ ОТ ГРУПА ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА (RESPIRATORY SYSTEM) | ATC R (R)

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА