Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА СРЕДСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВАТА СИСТЕМА АНГИОТЕНЗИН II АНТАГОНИСТИ, КОМБИНАЦИИ Ангиотензин II антагонисти, други комбинации валсартан и сакубитрил (C09DX04)

валсартан и сакубитрил (valsartan and sacubitril) | ATC C09DX04

valsartan and sacubitril | C09DX04

валсартан и сакубитрил (valsartan and sacubitril) | ATC C09DX04

Валсартан е медикаментозно средство, което се отнася към групата на ангиотензин II антагонистите.

Сакубитрил е инхибитор на ензима неприлизин.

Показания: комбинацията от валсартан и сакубитрил се използва за лечение на симптоматична, хронична сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване при възрастни.

Противопоказания: свръхчувствителност към активните вещества, тежко чернодробно заболяване, бременност, кърмене, наследствен или идиопатичен ангиоедем, едновременно приложение с ACE инхибитори или лекарствени продукти, съдържащи алискирен, при пациенти със захарен диабет.

Лекарствени взаимодействия: възможно е възникването на взаимодействия при едновременното приложение на валсартан и сакубитрил с ACE инхибитори, ангиотензин рецепторни антагонисти, други антихипертензивни лекарствени средства, алискирен, калий-съхраняващи диуретици, калиеви добавки, фуроземид, силденафил, нитроглицерин, нестероидни противовъзпалителни средства, литий, метформин, рифампицин, циклоспорин, тенофовир, цидофовир, ритонавир. Възможни са и по-леки лекарствени взаимодействия с дигоксин, варфарин, хидрохлортиазид, амлодипин, омепразол, карведилол или комбинацията левоноргестрел/етинил естрадиол.

Нежелани лекарствени реакции: лечението с валсартан и сакубитрил може да доведе до анемия, свръхчувствителност, хиперкалиемия (повишени стойности на калия в кръвта), хипокалиемия, хипогликемия (ниски стойности на кръвната захар), главоболие, синкоп, постурална замаяност, световъртеж, хипотония (ниско кръвно налягане), ортостатична хипотония, кашлица, диария, гадене, повръщане, гастрит, сърбеж, обрив, ангиоедем, бъбречно увреждане (остра бъбречна недостатъчност), умора, астения, нарушения на съня, мускулни болки, болки в ставите, отоци.

Фармакодинамика: валсартан блокира рецепторите за ангиотензин, като предизвиква вазодилатация, намаляване на периферното съдово съпротивление, понижава артериалното кръвно налягане и подобрява помпената функция на сърцето. В организма сакубитрил се метаболизира до сакубитрилат чрез де-етилиране от естерази. Сакубитрилат инхибира (блокира) ензима неприлизин, който е отговорен за разграждането на предсърдния и мозъчния натриуретичен пептид - два пептида, които понижават кръвното налягане чрез намаляване на обема на кръвта. Неприлизинът разгражда същото така и различни пептиди, включително брадикинин, които е възпалителен медиатор с изразено съдоразширяващо действие.

Достъп до пациента: отпуска се с рецепта.

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ валсартан и сакубитрил

валсартан и сакубитрил Е СВЪРЗАН КЪМ

Заболявания (МКБ)