Начало Медицинска енциклопедия Патология Обща патология Регенерация

Регенерация

Регенерация - изображение

Регенерирането при хора е възстановяването на изгубени тъкани или органи в отговор на нараняване. Това е в контраст с лечението на рани, което включва затваряне на мястото на нараняване с белег. Някои тъкани, като например кожата и големите органи, включително черния дроб, се възстановяват съвсем лесно, докато други се смята, че имат малък или никакъв капацитет за регенерация. Продължаващите проучвания, особено в сърцето и белите дробове, предполагат, че има надежда за различни тъкани и органи, които в крайна сметка ще станат способни за регенерация.

При хора с не наранявани тъкани тъканта се възстановява естествено с течение на времето. По подразбиране тези тъкани имат нови клетки, които да заменят увредените клетки. Например, тялото регенерира напълно кост в рамките на 10 години, докато не нараняваната кожна тъкан се регенерира в рамките на две седмици. При увредена тъкан тялото обикновено има различен отговор - този спешен отговор обикновено включва изграждане на тъкан за период от време, по-дълъг от регенеративния отговор, както е доказано клинично и чрез наблюдение.

Има някои човешки органи и тъкани, които се възстановяват, без образуване на белег, в резултат на нараняване. Те включват черния дроб и ендометриума. Понастоящем е известна повече информация относно пасивната подмяна на тъканите в човешкото тяло, както и механизмите на стволовите клетки. Напредъкът в научните изследвания позволи индуцираната регенерация на много повече тъкани и органи, отколкото се смяташе за възможно. Целта на тези техники е да се използва в близко бъдеще за регенериране на всяка тъкан в човешкото тяло.

Регенерацията е процес, при който увредените и загинали клетки и тъкани, се заместват от нови такива. По този начин, едновременно с възстановяването структурата на засегнатия орган се възстановява и неговата функция.регенерация

Регенерацията е приспособителна реакция на организма, изработена в хода на еволюцията и присъща на всяко живо същество. Колкото по-високо развит е един животински вид или по-високо специализиран един орган, толкова по-голяма е загубата на регенераторната способност в неговите клетки и тъкани.

Причини за увреждане на тъкани:

  • травматични увреждания
  • действие на физични, химични и биологични фактори - изгаряния, измръзвания, поражения от електрически ток, действие на отрови, всички инфекциозни причинители
  • исхемия (намалена доставка на кислород) в тъканите и загиване на дадена тъканна зона при продължителна липса на енергиен субстрат

Видовете регенерация биват:

  • пълна регенерация - restitutio - при пълната регенерация има пълно възстановяване на увредената част, пълна регенерация има при епителната тъкан например повърхностния слой на кожата
  • непълна регенерация - substitutio - при непълната регенерация има частично възстановяване на увредената част, голяма част от тъканите в човешкото тяло са загубили способността си за пълна регенерация, а притежават само свойството частично да възстановяват дефекта, пример за субституция е дълбока порезна рана със засягане на няколко слоя от кожата, при който на мястото на дефекта се покрива със съединителна тъкан
3.5, 2 гласа

БИБЛИОГРАФИЯ

Color atlas of pathology, Section Tissue repair
https://en.wikipedia.org/wiki/Regeneration_in_humans
https://www.britannica.com/science/regeneration-biology
https://www.nature.com/subjects/regeneration


ПОДРАЗДЕЛИ НА Регенерация

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория