Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Външни причини за заболеваемост и смъртност Усложнения от терапевтични и хирургични интервенции Случайно вредно въздействие върху болния при терапевтични и хирургични интервенции Грешка в дозирането при хирургични и терапевтични процедури Предозиране при лъчетерапия

Предозиране при лъчетерапия МКБ Y63.2

Предозиране при лъчетерапия МКБ Y63.2 - изображение

Лъчевата терапия представлява медицинска употреба на йонизиращи лъчения, като част от лечението на рак за контролиране или убиване на злокачествени клетки. Тя може да се използва и като част от адювантна терапия, за да се предотврати повторната поява на тумора след операция за отстраняване на първичен злокачествен тумор

Лъчевата терапия обикновено се прилага на злокачествен тумор поради способността му да контролира растежа на клетките. Йонизиращото лъчение действа чрез увреждане на ДНК на изложената тъкан, което води до клетъчна смърт.

Лъчева терапия има няколко приложения при незлокачествени състояния, като например лечение на тригеминална невралгия, акустични невроми, птеригиум, вилонодуларен пигментен синовит и предотвратяването на растеж на келоидни белези, съдова рестеноза и хетеротопна осификация. Използването на лъчева терапия при незлокачествени състояния се ограничава отчасти поради опасения за риск развитие на раково заболяване, предизвикано от радиацията.

Радиационната грешна дозировка по време на лъчева терапия може да бъде много сериозно и дори фатално. Предозиране при лъчетерапия може да има опустошителни последици за здравето, причинено от критично увреждане на нормалната тъкан и органи, което може да доведе до тежка заболеваемост и смърт. А при недостатъчна доза лъчетерапия се създава възможност за поява на заболяването чрез неправилно или непълно лечение на тумор.

Честотата на такива грешки е ниска, но трябва да се обръща особено внимание по различни причини. От една страна, последиците от грешки в радиационните дози рядко са видими веднага, което означава, че някои грешки, като например тези, произтичащи от неправилна настройка на устройството или неуместен план за лечение, може да доведе до многократно излагане на пациента на неподходяща доза преди грешката да е забелязана при клиничната оценка на състоянието на лицето. От друга страна, за да се увеличат шансовете за успех, плановете за лечение стават все по-сложни, оставяйки много малки възможности за грешка, като по този начин, дори и малка грешка може да има сериозни последици.

През 2008 г. Световната здравна организация публикува документ, който оценява рисковете от лъчева терапия и идентифицира интервенции, които биха могли да намалят вредите на пациентите. Грешна доза облъчване може да бъде под формата на предоставяне на грешна доза или лечение на грешно място на пациента. Това може да се дължи на редица различни фактори:

 • човешка грешка е широко призната причина
 • софтуерни проблеми - софтуерни грешки при изчисляване на дозата на лъчетерапията
 • темпо на технологичните промени - липсата на опит със сложна нововъведена апаратура може да доведе до грешки; тези технологии често изискват продължителна подготовка и опит за настройката на оборудването, планиране на лечението и прилагане на лечението, в резултат на което съществуващият персонал може да не е професионално подготвен за по-новите технологии, което да доведе до използване на по-високи дози и създаване на потенциал за по-голяма вреда

За осигуряване на безопасно и ефективно лечение чрез лъчетерапия е необходимо:

 • квалифициран клиничен и технически персонал, отговорен за радиационното лечение в онкологията
 • инсталирани правилно системи - при нови или модифицирани системи; проверка преди клинична употреба дали всяка система и правилно приготвена от квалифицирания персонал (например медицински физик); при пускане е експлоатация се измерват доставяната радиационна доза за уверение, че се използват правилните дозировка
 • осигуряване на документиране и проследяване на стандартните процедури за лечение на болните, включително извършване на независими двойни проверки
 • осигуряване на надзор за докладваните инциденти и сигнали за безопасност на процедурата - насърчаване на служителите да бъдат нащрек за несъответствия или проблеми

Признаците на предозиране при лъчетерапия могат да бъдат с различна тежест и различно време на поява в зависимост от количеството грешно дозиране. Симптомите могат да включват:

 • кървене от носа, устата, венците и ректума
 • кървави изпражнения
 • кръвонасядания
 • объркване
 • дехидратация
 • диария
 • гадене
 • повръщане
 • припадък
 • умора
 • повишена температура
 • загуба на коса
 • изгаряния по кожата (зачервяване, мехури)
 • лющене на кожата
 • повръщане на кръв
 • слабост
 • увреждане на кожата
 • загуба на апетит
 • загуба на тегло
 • сухота в устата и гърлото
 • анемия
 • повтарящи се инфекции
 • главоболие
 • загуба на памет
3.1, 7 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО