Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини Токсично въздействие на вещества, предимно с нелекарствен произход Токсично въздействие на пестициди Хербициди и фунгициди

Хербициди и фунгициди МКБ T60.3

Хербициди и фунгициди МКБ T60.3 - изображение

Хербицидите са пестициди, използвани за убиване на нежелана растителност. Селективните хербициди унищожават конкретни цели, като оставят желаната култура относително невредима.

Фунгицидите са пестициди, използвани за унищожаване на гъбички или гъбични спори. Гъбичките могат да причинят сериозни щети в селското стопанство, водещи до критични загуби на добив, качество и печалба.

Хербициди и фунгициди са широко използвани в селското стопанство. Те имат широка вариабилна токсичност. В допълнение към остра токсичност от високи нива на експозиция съществува и риск от канцерогенност, както и други дългосрочни проблеми като потенциално развитие за болестта на Паркинсон.

Някои хербициди и фунгициди предизвикат редица здравословни ефекти, вариращи от кожни обриви до смърт. Пътят на атаката на хербициди и фунгициди може да възникне от умишлена или неумишлена директна консумация, неправилно приложение, при което токсичното вещество влиза в пряк контакт с хора или животни, вдишване на аерозолни спрейове или консумацията на храна, без да спази инкубационния период.

При определени условия някои хербициди и фунгициди могат да замърсят подпочвените води или далечни повърхностни водоизточници. Като цяло условията, които подпомагат замърсяването на източници, са интензивни буреносни събития (особено непосредствено сред прилагането) и почви с ограничен капацитет за абсорбция. Свойствата на хербицидите и фунгицидите, които също имат отношение към риска от замърсяване, са устойчивост (на разграждане) и висока разтворимост във вода.

Токсичните ефекти на хербициди и фунгициди върху изложените хора могат да бъдат остри или хронични в зависимост от продължителността на експозицията, дозата и съответния токсичен агент.

Токсичността на веществото варира в зависимост от здравословното състояние, възрастта, пола на човека, както и от пътя на експозиция - перорален, инхалационен и дермален. Очите също са подложени на дразнещ ефект, причинен от използването на химикали.

Токсичното действие на хербицидите върху хората причинява увреждане или дразнещо действие на дихателните пътища, стомашно-чревния тракт, кожата, роговиците, бъбреците, черния дроб и нервната система.

Симптомите на хербицидно отравяне обикновено включват дразнене на очите, кожата или белите дробове, но някои реакции могат да бъдат сериозни. Възможно е да се установи стомашно-чревен дистрес, гадене и повръщане, диария, невропатия, мускулни потрепвания, пареща болка, дехидратация, дисфазия, преходни чернодробно и бъбречно увреждане, парализа. Наблюдава се дразнещо действие върху кожата и очите.

Токсичното действие по отношение на човешкия организъм на фунгицидите се изразява с дразнене или увреждане на гастроинтестиналния тракт, нервната система, черния дроб, бъбреците, дихателната система, кожата и очите.

Симптомите на фунгицидно отравяне се проявяват с повръщане, диария, главоболие, изпотяване, пареща болка в гърдите, бъбречно и чернодробно увреждане, дразнене на дихателните пътища. Възможно е да се наблюдава възбуда, треперене, повишено слюноотделяне, делириум, мускулна слабост, липса на координация. Фунгицидите оказват дразнещо действие върху кожата и очите.

Още информация може да прочетете тук:

3.3, 6 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Хербициди и фунгициди МКБ T60.3

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО