Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Хеморагични и хематологични нарушения у плода и новороденото Ядрена жълтеница Ядрена жълтеница, неуточнена

Ядрена жълтеница, неуточнена МКБ P57.9

Ядрена жълтеница, неуточнена МКБ P57.9 - изображение

Ядрената жълтеница или още керниктерът е едно от най-тежките усложнения на хемолитичната болест на новороденото. Рубриката ядрена жълтеница, неуточнена, включва състояния, при които се уврежда централната нервна система поради индиректна хипербилирубинемия (увеличени нива на индиректния билирубин в кръвта).

Етиологията на ядрената жълтеница може да бъде различна. Най-често се дължи на хемолитична болест на новороденото в резултат на Rh несъвместимост между майката и плода. Други причини за това състояние могат да бъдат:

  • вродени заболявания - глюкозо-6-фосфат дехидрогеназен дефицит,  галактоземия, хипотиреоидизъм;
  • усложнения, възникнали по време на бременността или при родилния акт - асфиксия на плода;
  • патологични състояния след раждането - сепсис на новороденото.

Бебето може да се роди с жълтеница, но обикновено тя се появява в първите часове след раждането. В повечето случаи при хипербилирубинемия е налице анемия от хемолитичен тип, хепато- и спленомегалия. При значително повишени нива на индиректния билирубин и липса на своевременно лечение или при неблагоприятни фактори като недоносеност, хипотермия, ацидоза, хипопротеинемия и други, се увреждат подкоровите формации и възниква енцефалопатия – ядрена жълтеница.

Началните симптоми включват: вялост, мускулна хипотония, отказ от храна. След това се наблюдава повишен мускулен тонус, тремор и гърчове. Две седмици след раждането настъпва привидно подобрение. След месец два настъпва отново влошаване на неврологичната симптоматика и се появяват признаци на детска церебрална парализа.

Диагнозата се поставя чрез преглед на новороденото, лабораторни и инструментални изследвания. Важно е да се определи нивото на индиректния билирубин, Rh принадлежността на майката и на плода, да се направи директен и индиректен тест на Coombs, да се изследва нивото на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназата.

Лечението на ядрена жълтеница, неуточнена, бива консервативно и оперативно. Консервативното включва:

  • инфузии, които поддържат хомеостазата;
  • фототерапия;
  • прилагане на фенобарбитал за стимулиране ензимното съзряване.

Ако консервативното лечение не даде желания резултат се преминава към обемно кръвопреливане. Това е най-ефективният метод при наличие на хипербилирубинемия.

3.5, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия