Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Хеморагични и хематологични нарушения у плода и новороденото Хемолитична болест на плода и новороденото АВО-изоимунизация на плода и новороденото

АВО-изоимунизация на плода и новороденото МКБ P55.1

АВО-изоимунизация на плода и новороденото МКБ P55.1 - изображение

АВО-изоимунизацията представлява вид кръвногрупова несъвместимост между майката и плода. За да се получи тази несъвместимост е необходимо майката да е кръвна група О, а бебето А, В или АВ.

Поради разминаването в кръвните групи майчината имунна система произвежда антитела от клас IgG срещу еритроцитите на бебето. Те преминават през плацентарната бариера, свързват се с феталните еритроцити (изоиумунизация) и ги маркират за унищожаване в слезката. Така настъпва хемолиза (разрушаване на червените кръвни клетки) и анемия.

Преди да забременее жената може да се сенсибилизира и да образува такива антитела след контакт с различни алергени в природата като прах, медикаменти, ваксини и бактерии. Именно поради тази причина дори при първа бременност може да се изяви хемолитична болест на новороденото.

Клиничната изява при АВО-изоимунизация на плода и новороденото протича по-леко в сравнение с резус - несъвместимостта. Това се дължи на незрелостта на феталните еритроцити, които имат по-малко антигенни детерминати от възрастният човек с кръвна група А или В, а от друга страна наличието на извънеритроцитни кръвногрупови субстанции в биологичните течности в тъканите на плода свързват преминалите през плацентата анти-А и анти-В-антитела.

Основният симптом е ранната поява на иктер (жълтеница) - преди 24-тия час. Пожълтяването на кожата се дължи на отделения след хемолизата на еритроцитите хемоглобин, който се превръща в неконюгиран билирубин. Неконюгираният билирубин, наричан още индиректен, е мастноразтворим пигмент и се натрупва в кожата. Друг симптом е хепатомегалията (увеличен размер на черния дроб).

От лабораторните изследвания на плода показателни са анемията и високия неконюгиран билирубин, показващ хемолиза (разрушаване) на червените кръвни клетки. Определя се и кръвната група на бебето. Добър диагностичен тест е този на Мунк-Андерсен (Munk-Andersen).

Тъй като рядко се достига до сериозна анемия, основното лечение при АВО - изоимунизация на плода и новороденото е фототерапията. Тя представлява специфично облъчване на бебето със синя светлина. При това билирубина от кожата претърпява фотоокисление и може да се отделя с жлъчката и урината. При фототерапията е необходимо да се покрият очите и половите органи на детето.

3.5, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО