Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Хеморагични и хематологични нарушения у плода и новороденото Вътречерепен нетравматичен кръвоизлив у плода и новороденото Вътремозъчен кръвоизлив (нетравматичен) у плода и новороденото

Вътремозъчен кръвоизлив (нетравматичен) у плода и новороденото МКБ P52.4

Вътремозъчен кръвоизлив (нетравматичен) у плода и новороденото МКБ P52.4 - изображение

Вътремозъчните (нетравматични) кръвоизливи са сериозен проблем в периода на новороденото. Честотата им е относително висока, а прогнозата за в бъдеще е неблагоприятна. Те са най-честата причина за неврологична симптоматика в неонаталния период. Гестационната възраст на новороденото има определящо значение за локализацията на вътречерепния кръвоизлив. Така субдуралните кръвоизливи са предимно при доносени, а интравентрикуларните при недоносени бебета, родени преди 35-та гестационна седмица.

Вътремозъчният кръвоизлив (нетравматичен) у плода и новороденото може да бъде субдурален, субарахноидален, перивентрикуларен или интравентрикуларен и паренхимен.

Причините за появата на тези кръвоизливи могат да бъдат:

 • хипоксия;
 • кръвно заболяване;
 • вродени съдови аномалии (аневризма) и други;

Патогенеза е свързана с руптура на крехките кръвоносни съдове на недоносените новородени. Съдовата стена се уврежда лесно при наличие на асфиксия и удължено раждане на главичката на плода в родилния път.

Клиничната картина вътремозъчния кръвоизлив може да включва:

 • напрегнати фонтанели;
 • главоболие;
 • гадене, повръщане;
 • летаргия;
 • гърчове;
 • кома;
 • поглед тип „залязващо слънце”;
 • вратна ригидност;
 • липса на зенична реакция;
 • ритъмни нарушения на дишането и сърдечната дейност;

Диагнозата на вътречерепните кръвоизливи се поставя на базата на лумбална пункция (с повишено внимание и винаги след изследване на очните дъна), ултрасонография, компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс и офталмоскопия. Чрез образните методи на диагностика се установява точната локализация на мозъчния кръвоизлива.

Лечението на вътремозъчния кръвоизлив (нетравматичен) у плода и новороденото се състои в поддържане на основните жизнени функции. Терапията може да бъде консервативна и оперативна. Извършва се реанимация, кислородотерапия, при необходимост интубация. Кръвопреливане и прилагане на различни водно-солеви разтвори се прилагат за стабилизиране на хемодинамиката. В тежките случаи се прилага оперативно лечение.

4.0, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО