Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Хеморагични и хематологични нарушения у плода и новороденото Фетална кръвозагуба Фетална кръвозагуба от прерязване на пъпната връв при еднояйчни близнаци

Фетална кръвозагуба от прерязване на пъпната връв при еднояйчни близнаци МКБ P50.5

Фетална кръвозагуба от прерязване на пъпната връв при еднояйчни близнаци МКБ P50.5 - изображение

Пъпната връв e анатомичната връв, която свързва бебето и плацентата. Тя е от жизнена важност за растежа и развитието на плода, защото чрез нея той се свързва с майчиния организъм и получава необходимите му газове, хранителни вещества, микроелементи и други.

След раждането на доносено бебе клампирането на пъпната връв се осъществява още на 15-та-20-та секунда, след което се прерязва. Понякога могат да се получат редица усложнения при тази манипулация, особено при еднояйчни близнаци. Това усложнение може да бъде под формата на фетална кръвозагуба от прерязване на пъпната връв при еднояйчни близнаци. В някои случаи може да се отложи прерязването на пъпната връв, когато бебето е недоносено, намира се в хипоксия. В тези случаи отложеното прерязване на пъпната връв спомага за преминаването на допълнително количество кръв към бебето. Ползата от това е намаляване на процента на вътречерепните кръвоизливи при недоносените, кръвта на бебето се обогатява с имуноглобулини и стволови клетки, които подпомагат бързото възстановяване на органите. Ефектът от забавено прерязване на пъпната връв не е достатъчно добре проучен. Някои изследвания са показали повишение на честотата на кръвоизливи след раждането от забавено клампиране на пъпната връв.

При неправилно извършване на манипулацията може да се получи кървене, а загубата и на малко количество кръв води до влошаване на състоянието на бебето. При едноячни близнаци, между които съществува съдова анастомоза - между артерии или между артерия и вена, прерязването на пъпната връв на единия близнак може да доведе до неблагоприятни последици за другия близнак – недостатъчно снабдяване с кръв и хипоксия.

Мерките, които трябва да се предприемат при фетална кръвозагуба от прерязване на пъпната връв при еднояйчни близнаци, зависят от състоянието на новородените. При тежка кръвозагуба се прилага:

  • реанимация;
  • осигуряване на проходими дихателни пътища;
  • кислородотерапия;
  • вливане на кръв и различни разтвори;
3.0, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО