Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Инфекциозни болести, характерни за перинаталния период Други вродени инфекциозни и паразитни болести Вродена инфекциозна или паразитна болест, неуточнена

Вродена инфекциозна или паразитна болест, неуточнена МКБ P37.9

Вродена инфекциозна или паразитна болест, неуточнена МКБ P37.9 - изображение

Вродените болести са инфекции, които се предават от заразената майка на плода, като инфектирането може да настъпи в различни срокове на бременността.

Към рубриката вродена инфекциозна или паразитна болест, неуточнена, спадат заболявания, които се предават от майката на плода по време на интраутеринното развитие или по време на раждането. Когато инфектирането става по време на бремеността, патогените преминават през плацентата или достигат до плода по възходящ път, а при раждането бебето се инфектира, като преминава през заразените родилни пътища.

Клиничните симптоми са разнообразни. Могат да се наблюдават прояви като:

  • повишена температура;
  • повръщане;
  • кожни обриви;
  • увеличен черен дроб или слезка;
  • оплаквания от страна на дихателната система (ускорено дишане, затруднено дишане, цианоза и други);
  • неврологични нарушения (промени в съзнанието, гърчове, нарушени рефлекси);

Диагнозата се поставя, като се изолира причинителят от различни биологични течности (кръв, урина, ликвор). Използват се различни серологични изследвания за диагностика.

Лечението на вродена инфекциозна или паразитна болест, неуточнена, включва различни антибиотици, антивирусни, имуностимулиращи препарати, при необходимост кислородотерапия.

3.7, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО