Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Дихателни и сърдечно-съдови нарушения, характерни за перинаталния период Вродена пневмония Вродена пневмония от други причинители

Вродена пневмония от други причинители МКБ P23.8

Вродена пневмония от други причинители МКБ P23.8 - изображение

Вродената пневмония може да се получи при инфектирането на плода с различни микроорганизми. Към рубриката вродена пневмония от други причинители спадат: микотичните пневмонии (кандидозна, аспергилозна) и пневмоцистната пневмония. Заразяването на плода става обикновено при самото раждане.

Микотичните пневмонии са много редки и се срещат предимно при деца, които са с имунен дефицит, включително и СПИН. Най-честият причинител на гъбичните пневмонии е Candida albicans. Заразяването става при преминаването на бебето през родилния път, но може да възникне и по асцендентен път. Микотичната инфекция при новородените може да включва, освен пневмония, също така менингит, пиелонефрит, септични прояви и други. При недоносените и децата, родени с ниско тегло, гъбичната пневмония протича тежко и с висок леталитет.

Клиничната картина на микотичната пневмония включва:

 • висок фебрилитет;
 • нощно изпотяване;
 • учестено и затруднено дишане;
 • цианоза;
 • може да се наблюдава и бронхообструкция;

Изследванията, които се правят за поставянето на диагнозата, са:

 • физикални - оскъдна находка, има огнищни или лобарни промени;
 • инструментални - рентгенография се прави на белия дроб, която показва увеличени хилуси с уплътнена периваскуларна тъкан;
 • лабораторни - показват еозинофилия;
 • микробиологични - от храчка или аспират може да се изолира кандида;
 • други - реакция за свързване на комплемента, аглутинационни проби;

Най-честите усложнения на микотичната пневмония са: кандидозен сепсис, наслояване на бактериална инфекция.

Пневмоцистната пневмония  се причинява от протозоата Pneumocystis carini. Тя е слабо вирулентен паразит, който засяга недоносени, хипотрофични и увредени деца или такива с имунен дефицит. Механизмът на предаването на инфекцията на плода е вертикален (трансплацентарен).

Клиничната картина на пневмоцистната пневмония включва:

 • субфебрилитет;
 • детето отказва да се храни;
 • цветът на кожата става сивкав;
 • за 10-20 дни се развива дихателна недостатъчност;
 • особено изразена е тахипнеята;

Изследванията, които се правят, за да се постави диагнозата, са:

 • физикални - при перкусия се установява хиперсонорен тон, дишането е отслабено без хрипове или с оскъдни крепитации;
 • инструментални - рентгеновата находка е много характерна: дифузно двустранно хомогенно засенчване с малка плътност, наподобяващо матово стъкло;
 • лабораторни - кръвната картина е без особености;
 • други - доказателна стойност има изолирането на паразита от трахеален секрет или белодробен материал, получен перкутанно.

Лечението на вродената пневмония от други причинители е етиологично. Когато причинителят е Candida albicans се прилагат Nistatin, Ancotil и други. При наличието на пневмоцистна пневмония, ефективни са Biseptol, Lomudal. Лечението включва още кислород, при бронхообструкция могат да се прибавят кортикостероиди, а при тежките случаи - механична белодробна вентилация.

Прогнозата на вродената пневмония от други причинители е съмнителна. Смъртността е висока, ако не се предприемат своевременно мерки.

4.7, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО