Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Усложнения, свързани предимно с послеродовия период Усложнения от анестезия в послеродовия период Белодробни усложнения от анестезия в послеродовия период

Белодробни усложнения от анестезия в послеродовия период МКБ O89.0

Белодробни усложнения от анестезия в послеродовия период МКБ O89.0 - изображение

Белодробни усложнения от анестезия в послеродовия период са сравнително рядко срещани, но могат да имат тежки последствия за състоянието на болната.

Към белодробни усложнения от анестезия в послеродовия период спадат аспирационен пневмонит, инхалиране на стомашно съдържимо или секрети, синдром на Mendelson, пресорен колапс на белия дроб.

Аспирационният пневмонит представлява тежко усложнение, което се проявява с възпаление на дихателните пътища и белите дробове, след аспирация на стомашно съдържимо. Причините за възникване на този пневмонит  могат да бъдат наложителна спешна операция, която се предшества от прием на храна от пациентката, и множество различни заболявания, които засягат храносмилателния тракт.

Първите симптоми се наблюдават няколко часа след осъществяването на аспирацията. Най-честите клинични изяви са повишена температура, адинамия, затруднено дишане, спазъм на ларингса, ускорена сърдечна дейност, ниско кръвно налягане.

За поставяне на диагнозата е необходимо снемане на подробна анамнеза и осъществяване на някои лабораторни о образни изследвания (рентгенография) и други.

Лечението на аспирационен пневмонит се състои в отстраняване на аспирираното стомашно съдържимо, приложение на антибиотици, антипиретици, бронходилататори, муколитици, кислород. При необходимост може да се пристъпи към интубация с апаратна вентилация.

Синдром на Mendelson е заболяване, което се характеризира с попадане на стомашно съдържимо в дихателните пътища и белите дробове. Това представлява сериозно усложнение, което може да се наблюдава по време на анестезия. Причините за възникване на това състояние, до голяма степен съвпадат с тезии на аспирационния пневмонит.

Първите симптоми възникват обикновено между 2-10 часа от аспирацията на стомашното съдържимо и се характеризира с диспнея, ларингоспазъм, тахикардия, хипотония, хипертермия и други. В последствое мога да възникнат усложнения, които се изразяват в развитието на тежка бактериална инфекция засягаща респираторния тракт, която възниква на базата на аспирираното стомашно съдържимо. При рентгеново изследване се установява наличие на ивицести или окръглени, които се дължат на интилфрация на белия дроб, като с напредването на процеса може да се наблюдават и белези на ателектаза.

Лечението при синдрома на Mendelson може да се окаже доста тежко. Необходимо е аспирираното стомашно съдържимо да се отстрани чрез бронхоскопия. Прилагат се медикаменти като кортикостероиди (за улесняване на дишането), широкоспектърни антибиотици (като профилактика и борба с наличния инфекциозен процес), кислород (за поддърраже на адекватно кислородно ниво в организма), бронхолитици. При необходимост може да наложи интубация с последваща апаратна вентилация.

Към белодробни усложнения от анестезия в послеродовия период принадлежи пресорен колапс на белите дробове. Това е много тежко усложнение, което се характеризира с колапс на белия дроб, който се дължи на аспирация на стомашно съдържимо с последваща инфекция, която води до ателектаза на белите дробове.

Клинически заболяването се изразява с диспнея, цианоза, намалено парциално налягане на кислорода, повишена температура, тахикардия, хипотония. Лечението на заболяването се състои в отстраняване на попадналото стомашно съдържимо в белите дробове, приложение на антибиотици, антипиретици, бронходилататори, муколитици, кислород. При необходимост може да се пристъпи към интубация с апаратна вентилация.

2.8, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО