Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Родоразрешаване Родоразрешаване при едноплодна бременност чрез използване на друг акушерски способ Асистирано родоразрешаване при едноплодна бременност, неуточнено

Асистирано родоразрешаване при едноплодна бременност, неуточнено МКБ O83.9

Асистирано родоразрешаване при едноплодна бременност, неуточнено МКБ O83.9 - изображение

Асистирано родоразрешение при едноплодна бременност се наблюдава сравнително често.

Асистирано родоразрешение се налага във всички случаи, при които има известен риск за здравословното състояние на плода или майката.

То се извършва от лекар специалист с много опит предвид сложността в определени случаи и възможността за настъпването на усложнения от различно естество по време на извършването на съответната интервенция.

Всяка бременна е необходимо да бъде запозната със своето и състоянието на плода, както и да бъде съгласна за извършването на всичко необходимо за завършване на раждането.

Необходимо е пълно съдействие от страна на бременната с цел максимално благополучно завършване на раждането.

В зависимост от случая при асистирано родоразрешение при едноплодна бременност може да има нужда от различни специалисти.

Обикновено асистираното родоразрешение се налага в спешен порядък и изисква предприемането на бързи и адекватни мерки, както и на отлична организираност на целия персонал.

Всяка хоспитализирана бременна на термин е необходимо да има актуални изследвания, а при необходимост и консултация с интернист или анестезиолог в случай, че се наложи извършването на оперативна интервенция.

4.2, 5 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО