Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Родоразрешаване Родоразрешаване при едноплодна бременност чрез използване на друг акушерски способ Друго уточнено асистирано родоразрешаване при едноплодна бременност

Друго уточнено асистирано родоразрешаване при едноплодна бременност МКБ O83.8

Друго уточнено асистирано родоразрешаване при едноплодна бременност МКБ O83.8 - изображение

Друго уточнено асистирано родоразрешаване при едноплодна бременност включва външна експресия на плода по метода на Кристелер.

Този метод се изразява в прилагане на мануален натиск върху фундуса на матката, който се осъществява през коремната стена на бременната.

Метода спомага за ускоряване на раждането и неговото по-бързо завършване.

Индикациите за извършването му са фетална асфиксия, наличие на неефективни напъни от страна на родилката, силно изразена мускулна диастаза, задържане на главата в една плоскост.

Контраиндикации за извършването на Кристилер са:

  • Високостояща глава на плода.
  • Ненапълно завършена ротация на главата на плода.
  • Наличие на значително преразтегнат долен-утеринен сегмент.

Условия за извършването на Кристилер са:

  • Наличие на глава на изхода на таза, която е завършила своята ротация.
  • Натиска се осъществява по време на контракцията и напъна и трябва да спре при свършването им.
  • Бременната трябва да бъде съгласна.

Друго уточнено асистирано родоразрешаване при едноплодна бременност се прилага сравнително често.

При подпомагане на раждането с метода на Кристелер е необходимо да се спазват всички правила и условия, тъй като има реална опасност от настъпването усложнения.

По време на маточните контракции съчетани с напъни, акушерът извършва силен натиск върху маточното дъно по посока на родовия канал, като в голям процент се извършва разрез за разширяване на родовите пътища.

Когато в рамките на няколко напъна раждането на плода не завърши, е умеестно да се премине към оперативно родоразрешение.

Усложненията, които могат да се наблюдават при експресията по Кристилер са асфиксия на плода, тежки разкъсвания, нарушения в процеса на отлепване на плацентата.

3.8, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО