Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Родоразрешаване Родоразрешаване при едноплодна бременност чрез използване на друг акушерски способ Родоразрешаване с друга акушерска манипулация

Родоразрешаване с друга акушерска манипулация МКБ O83.2

Родоразрешаване с друга акушерска манипулация МКБ O83.2 - изображение

Родоразрешаване с друга акушерска манипулаця включва верзио на плода с екстракция.

Верзията представлява манипулация, която има за цел да коригира неблагоприятното предлежание на плода в благоприятно.

След верзия плода застава в надлъжно положение.

След извършването на верзио раждането се оставя на естествените родови сили или се или може да се последва от екстракция.

Различават се следните видове верзия:

 • Външна верзия - извършва се само посредством външни прийоми.
 • Класическа комбинирана верзия - характеризира се с това, че едната ръка на акушера е в маточната кухина, а другата е отвън върху корема на раждащата.
 • Двупръстна верзия по John Braxton Hicks - характеризира се с това, че се извършва при непълно разширение.

Основната цел на акушера при извършването на верзия е:

 • Да се коригира неблагоприятното положение на плода (най-вече напречно и косо) в благоприятно главично или седалищно предлежание.
 • Да се създадат условия за бързо завършване на раждането при налично пълно разширение и жизнеспособен плод.

Родоразрешаване с друга акушерска манипулация включва външна верзия.

Външната верзия се предприема в последните дни преди термина или при наличие на родилна дейност, след блокиране на маточните контракции.

При външната верзия и двете ръце на акушера са върху корема на бременната, като той има за цел да обърне плода от седалищно, напречно или косо предлежание в главично такова.

Както преди, така и след манипулацията се осъществява ехографско изследване и контрол чрез КТЗ на плода.

Условия за извършването на външна верзия са:

 • Наличие на жив плод, който да не е макрозомен или ретардиран и няма данни за вътрематочен дистрес.
 • Наличие на запазен околоплоден мехур с нормално количество води.
 • Нормална форма и размери на таза на бременната.
 • Наличие на добра релаксация на матката и предната коремна стена.
 • Пълна готовност за родоразрешаване чрез цезарово сечение.

Противопоказания за извършването на външна верзия са:

 • Липса на условия.
 • Предлежаща плацента.
 • Маточни цикатрикси вследствие на операции.
 • Миома на матката.
 • Маточни аномалии.
 • Многоплодна бременност.
 • Rh-отрицателан майка.
 • Индикации от страна на майката или плода за спешно завършване на раждането.

Наличието на дорзо-инфериорно положение е относително противопоказние защото след верзио многочесто главата остава в дефлексия.

Преди интервенцията се изпразват пикочния мехур и ректумът.

Бременната се поставя на твърда кошетка с леко сгънати крака , а тялото и леко се накланя на ляво.

Необходимо е да се направи много добра релаксация на матката, която се осъществява посредством B-миметик.

Родоразрешаване с друга акушерска манипулация включва класическа комбинирана верзия.

Комбинираната верзия е изключително опасна манипулация и трябва да се извършва само при втори близнак или ако няма възможност за извършването на спешно цезарово сечение.

Условия за извършване на комбинирана верзия:

 • Наличие на пълно разширение.
 • Запазен или отворен непосредствено преди манипулацията околоплоден мехур.
 • Таз с нормална форма и размери.
 • Изпразнен пикочен мехур.
 • Пълна упойка.

Противопоказания за извършването на комбинирана верзия:

 • Липса на условия.
 • Миома на матката.
 • Предишни оперативни интервенции върху матката.
 • Маточни аномалии.
 • Заплашваща маточна руптура.

Операцията завършва, когато главата се позиционира във фундуса, а коляното се покаже пред вулвата.

След извършването на комбинираната верзия се прави пауза, за да може плода да заеме нормалния си хабитус, поради риск от замятане на някоя от ръцете при екстракцията му.

След известно изчакване се предприема мануална екстракция на плода, палцентата и мануална ревизия на цялата маточна кухина.

Родоразрешаване с друга акушерска манипулаця включва двупръстна верзия по John Braxton Hicks.

Двупръстната верзия, за разлика от класическата комбинирана верзия не се извършва при пълно разкритие.

За нейното извършване е необходимо разширение около два пръста или малко повече.

Индикациите за извършването на двупръстна верзия са:

 • Мъртъв плод в напречно положение и преждевремнно разкъсан околоплоден мехур.
 • При невъзможност за извършване на цезарово сечение при плацента превия тоталис с масивно кървене (опит за спасяване на живота на родилката).

Операцията завършва, когато главата се позиционира във фундуса, а коляното се покаже пред вулвата.

Изпадналото краче се завързва с бинт и се слага тежест. Така се стимулират маточните контракции, а при наличието на предлежаща плацента се осъществява и тампонада.

Екстракция не се извършва, поради риск от тежко разкъсване на маточната шийка.

3.3, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО