Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Родоразрешаване Цезарово сечение при едноплодна бременност Спешно цезарово сечение

Спешно цезарово сечение МКБ O82.1

Спешно цезарово сечение МКБ O82.1 - изображение

Eдна от най-често извършваните акушерски операции e Цезаровото сечение ,която се изразява в това, че раждането на плода или плодовете се извършва чрез отваряне на коремната и маточната кухина.

Честотата на Цезаровото сечение нараства непрекъснато, като често надминава 30 % в повечето медицински заведения.

В последните години майчината смъртност е сведена до минимум благодарение на значителния напредък в медицината и медицинската апаратурата .

Съществуват следните видове Цезарово сечение:

 • Планово Цезарово сечение.
 • Спешно Цезарово сечение.
 • Вторично Цезарово сечение.
 • Повторно Цезарово сечение.
 • Секцио парва.

Спешно Цезарово сечение е всяко, което е извършено в рамките на два часа след определяне на индикациите.

То се характеризира с това, че не се прави в точно определено време.

Спешното цезарово сечение крие до известна степен по-голям риск в сравнение с другите видове цезарово сечение, поради това, че не се извършва в точно определено време, когато болничното заведение и лекарския екип имат пълна готовност за поемане и справяне с евентуално настъпилите усложнения по време на оперативната интервенция.

Едни от най-сериозните рискове на спешното цезарово сечение са:

 • Тромбоемболизъм.
 • Кръвотечения.
 • Влошаване на съпътстващото заболяване.
 • Усложнения свързани с анестезията.

При спешното цезарово сечение жената не е подготвена психически за извършването на оперативната интервенция.

В днешно време най-често използваната анестезия по време на спешно Цезаровото сечение е спиналната и по-рядко ендотрахеалната.

Според метода и начина на извършване на цезаровото сечение се различават:

 • Класическо(корпорално) секцио - към него се прибягва рядко поради сериозен риск от маточна руптура при последваща бременност.
 • Истмично - ломгитудинално секцио - към него се прибягва рядко, извършва се предимно при недоносени плодове.
 • Истмико - трансверзално - най-често извършването секцио, при което се наблюдават най-малко усложнения.
 • Екстраперитонеално Цезарово сечение - извършва се рядко често при инфектирани случаи. Извършва се трудно и има повишен риск от увреда на пикочния мехур.

В голям процент от случаите, при които се налага спешно цезарово сечение има непосредствена заплаха за живота на майката и плода.

Към спешно цезарово сечение принадлежи и вторично цезарово сечение.

Вторичното цезараво сечение се характеризира с това, че се извършва в хода на раждането.

Най-честите причини за вторично цезарово сечение е фетален дистрес и пелвео-фетална диспропорция.

Вторичните цезарови сечения се асоциират с по-голям процент настъпили усложнения след операцията.

2.5, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО