Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Родоразрешаване Цезарово сечение при едноплодна бременност Цезарово сечение по елективни показания

Цезарово сечение по елективни показания МКБ O82.0

Цезарово сечение по елективни показания МКБ O82.0 - изображение

Цезаровото сечение представлява една от най-често извършваните акушерски операции, при които раждането на плода или плодовете се извършва чрез отваряне на коремната и маточната кухина.

Честотата на Цезаровото сечение нараства непрекъснато, като в последно време надминава 30 % в повечето места.

Благодарение на значителния напредък в медицината и медицинската апаратурата майчината смъртност е сведена до минимум.

Различават се следните видове Цезарово сечение:

 • Планово Цезарово сечение.
 • Спешно Цезарово сечение.
 • Вторично Цезарово сечение.
 • Повторно Цезарово сечение.
 • Секцио парва.
 • Цезарово сечение по желание на бременната.

Цезарово сечение по елективни показания се нарича още планово цезарово сечение.

То се характеризира с това, че се прави в точно определено време при напълно подготвена за оперативната интервенция пациентка.

Всяко Цезарово сечение по елективни показания крие значително по-малък риск в сравнение с другите видове цезарово сеченцезарово сечение по елективни показания ие, поради това, че се извършва във време, когато болничното заведение и лекарския екип имат пълна готовност за поемане и справяне с евентуално настъпилите усложнения по време на оперативната интервенция.

То се характеризира с това, че се прави в точно определено време при напълно подготвена за оперативната интервенция пациентка.

Всяко цезарово сечение по елективни показания крие значително по-малък риск в сравнение с другите видове цезарово сеченцезарово сечение по елективни показания ие, поради това, че се извършва във време, когато болничното заведение и лекарския екип имат пълна готовност за поемане и справяне с евентуално настъпилите усложнения по време на оперативната интервенция.

Въпреки това съществуват рискове като:

 • Тромбоемболизъм.
 • Кръвотечения.
 • Усложнения свързани с анестезията.

Друго характерно предимство на плановата операция е, че жената е подготвена психически, физически и медикаментозно за извършването на оперативната интервенция.

В днешно време най-често използваната анестезия по време на Цезаровото сечение при едноплодна бременност е спиналнат и по-рядко ендотрахеалната.

Според метода и начина на извършване на цезаровото сечение се различават:

 • Класическо(корпорално) секцио - към него се прибягва рядко поради сериозен риск от маточна руптура при последваща бременност.
 • Истмично - ломгитудинално секцио - към него се прибягва рядко, извършва се предимно при недоносени плодове.
 • Истмико - трансверзално - най-често извършването секцио, при което се наблюдават най-малко усложнения.
 • Екстраперитонеално Цезарово сечение - извършва се рядко често при инфектирани случаи. Извършва се трудно и има повишен риск от увреда на пикочния мехур.

Подвидове на Цезарово сечение по елективни показания са:

 • Повторното цезаровото сечение.
 • Цезаровото сечение по желание на бременната.

Повторно цезарово сечение се характеризира с това, че предишното раждане на пациентката се е осъществило посредством Цезарово сечение.

Повторното Цезарово сечение може да бъде както планово, така и спешно.

Всяка повторна операция е значително по-трудна от първата. Често се наблюдава по-голяма кръвозагуба и по-тежки усложнения в сравнение с първата операция.

Цезарово сечение по желание на бременната представлява извършването на абдоминално родоразрешение на термин при едноплодна бременност, без наличието на някакви акушерски или медицински индикации.

Все още съществуват законодателни обструкции, които не позволяват извършването на цезарово сечение по желание.

Необходимо е всяка бремнна да проведе разговор с акушера да сподели за притесненията си относно вагиналното раждане и да бъде уведомена за всички усложнения, които крие Цезаровото сечение. Преди интервенцията тя трябва да попълни информирано съгласие.

Попълването на необходимата документация за цезарово сечение по желание на пациентката не освобождава лекаря от отговорност.

4.0, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО