Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Родоразрешаване Спонтанно раждане при едноплодна бременност Спонтанно раждане при седалищно предлежание

Спонтанно раждане при седалищно предлежание МКБ O80.1

Спонтанно раждане при седалищно предлежание МКБ O80.1 - изображение

Седалищно предлежание се наблюдава при около 3-4 % от нормалните раждания.

В края на втория и началото на третия семестър седалищното предлежание се среща по-често от главичното.

Най-често срещаните причини за седалищно предлежание на плода са недоносеност, хидрамнион, многоплодна бременност, преразтегната коремна стена вследствие на множество раждания, аномалии на плода, тумори на матката, плацентарна патология, патология на пъпната връв и други.

В механизма на спонтанно раждане при седалищно предлежание се очертават три етапа:

  • Раждане на седалището.
  • Раждане на раменния пояс.
  • Раждане на главата.

С оглед на механизма се наблюдават следните моменти:

Спускане на седалището в тазовата празнина през косия диаметър на входа на таза и относително намаляване на обема му.

Спускането на седалището в родилния път става по-бавно в сравнение с плод в главично предлежание.

Ротация на седалището при преден и заден вид може да бъде на 45° или 135°, така че diameter bisilliacalis от косия да съвпадне с правия диаметър на изхода на таза.

Раждане на седалището се характеризира с това, че предната му половина се показва през rima pudendi и опира в долния ръб на симфизата. Чрез латерална флексия на тялото се показва и задната половина на седалището.

Следва лека външна ротация на седалището, при което раменния пояс се поставя в същия кос диаметър в, който е било и седалището.

Навлизане на рамената през входа на таза през същия кос диаметър, през който е навлязло и седалището, ротиране до напречния или в правия диаметър;

Ротация на раменния пояс на 45°, така че diameter biacromialis да съвпадне с правия диаметър на изхода на таза.

Раждане на раменния пояс и навлизане на главичката в тазовата празнина през косия диаметър на входа на таза, обратен на този, през който са преминали diameter bisilliacalis и diameter biacromialis.

След раждането на плода до пъпа главата започва да навлиза в таза.

Раждането на долния ръб на лопатките съвпада с цялостното навлизане на главата в костния таз , с което започва и притискането на пъпната връв между костите на черепа на плода и костните стени на таза.

Ротация и раждане на главичката се характеризира с това, че тя навлиза в таза в слабо изразена флексия през един от косите му диаметри.

По време на вътрешната ротация, тилът се насочва напред към долния ръб на симфизата и над перинеума се раждат брадичката, носът, челото и теменната област.

Раждането в седалищно предлежание поради високата интрапартална и постпартална смъртност на плода и новороденото може да се счита, ако не патологично, то поне атипично физиологично.

Детската перинатална смъртност варира от 4 до 15 % при седалищните раждания per vias naturales. Главната причина за интрапарталната смърт на плода са мозъчните кръвоизливи и асфиксията.

За диагнозата спонтанно раждане при седалищно предлежание основно значение имат изследването с приомите на Leopold, вагиналното изследване, ултразвуковото изследване.

При вагиналното изследване могат да се опипат двата tuber ossis icshii, половите органи, ингвиналните гънки и други структури в тази област, които могат да ни помогнат за уточняване на предлежанието.

4.0, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО