Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Усложнения на раждането и родоразрешаването Задържане на плацентата и на ципите без кръвотечение Задържани части на плацентата или ципите без кръвотечение

Задържани части на плацентата или ципите без кръвотечение МКБ O73.1

Задържани части на плацентата или ципите без кръвотечение МКБ O73.1 - изображение

Задържани части на плацентата или ципите без кръвотечение представлява рядко срещано усложнение.

Съществуват различни причини, които могат да доведат до задържани части на плацентата или ципите без кръвотечение.Задържани части на плацентата или ципите без кръвотечение представлява рядко срещано усложнение.

При уреждане на децидуата при интраутеринни инфекции, инструментални манипулации, наличие на субмукозни миомни възли може да се наблюдават задържани части на плацентата или ципите без кръвотечение.

При наличие на добавъчна плацента (placenta succenturiata), която се характеризира с наличие един или повече добавъчни дяла, които са отделени от основната плацента с ципи също може да се наблюдава задържане на плацентарни части и ципи.

Към задържани части на плацентата или ципите без кръвотечение принадлежи задържани продукти на зачатието без кръвотечение.

Клинично състоянието се характеризира с това, че след раждането на плода и отделянето на плацентата и ципите при огледа се установява, че плацентата и ципите не са цели, т.е има задържани плацентарни части и ципи.

За диагнозата основно значение има огледа на плацентата, ципите и ехографията. Посредством ехография, могат да се установят задържани плацентарни части, които се визуализират като хиперехогенни сенки в маточната кухина.

Лечението се изразява в отделяне на задържаните плацентарните части и ципи, чрез инструментална ревизия, под анестезия.

2.5, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО