Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Медицински грижи за майката, свързани със състоянието на плода и околоплодния мехур и възможни усложнения в хода на родоразрешаването Медицински грижи за майката при други установени или предполагаеми патологични състояния на плода Медицински грижи за майката при недостатъчен растеж на плода

Медицински грижи за майката при недостатъчен растеж на плода МКБ O36.5

Медицински грижи за майката при недостатъчен растеж на плода МКБ O36.5 - изображение

Медицинските грижи за майката при недостатъчен растеж на плода се изразяват в едно по-често наблюдение на плода.

Недостатъчният фетален растеж плода се характеризира с изоставане в показателите за растеж на плода спрямо гестационната възраст.

Такива плодове са малки за възраста си деца.

В зависимост от телесната маса на плода и срока на бременността се различават:

  • Преждевременно родени деца преди 37 гестационна седмица с телесна маса, която отговаря на срока, в който се намира бременността.
  • Преждевременно родени деца преди 37 гестационна седмица с телесна маса по-малка от срока на бременността- прематурни и ретардирани.
  • Родени на термин деца, чиято телесна маса е по-ниска от тази за съответната гестационна възраст.

Причини за недостатъчен фетален растеж могат да бъдат прееклапсия, плацентарна инсуфиенция, вродени заболявания на плода, малабсорбционен синдром, недохранване на бременната различни заболявания нарушаващи метаболизма на хранителните вещества, тежки хронични инфекции, заболявания на отделителната, храносмилателната, дихателната система, ендокринни заболявания, сърдечно-съдови заболявания и други.

Изоставането на плода като цяло се дължи на недостатъчен приток на кислород и хранителни вещества към него, вследствие на което той изостава в своето физическо развитие.

Медицинските грижи за майката при недостатъчен растеж на плода изискват извършването на множество изследвания, за да се установи евентуалната причина за това изоставане.

Забавеният фетален растеж, както и хипотрофията на плода се състои предимно в ранно диагностициране и проследяване на тези състояния с редовно посещение на женска консултация от бременната.

Необходимо е да се спазва адекватен хранителен прием и режим на натоварване от бременната, адекватно лечение на заболяванията, както при бременната така и при плода.

При хоспитализацията на всяка бременна, при която е установен недостатъчен растеж на плода е необходимо да се извършат всички предоперативни изследвания и да се осъществи консултация с интернист и анестезиолог в случай, че се наложи спешно оперативно родоразрешение.

Състоянието на плода се проследява ежедневно чрез NST, като в случай, че се появят данни за фетално страдание трябва да се премине към родоразрешение, като трябва да бъде изцяло съобразено със срока, в който се намира бременността.

3.3, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО