Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Артропатии Други увреждания на ставите Увреждания на капачката (пателата)

Увреждания на капачката (пателата) МКБ M22

Увреждания на капачката (пателата) МКБ M22 - изображение

Изкълчванията на капачето се срещат рядко. Те биват вродени и придобити. По-чести са вродените луксации на капачето.

Изкълчванията се делят на постоянни, привични и повтарящи се:

- при постоянните изкълчвания колянното капаче се намира фиксирано трайно встрани на местото, където е изкълчено;

- при привичните изкълчвания, изкълчването се повтаря по желание на болния или се получава при по-рязко свиване на коляното;

- при повтарящи се изкълчвания на капачето се явява от време на време, по няколко пъти в годината или в месеца;

Причините за появата на увреждания на капачката (пателата) са травми на коляното, внезапно сгъване или ротация на коляното, но с придружаващ патологичен процес в кондилите. При вродените изкълчвания най-често се касае за аплазия или хипоплазия на външния бедрен кондил, латеропозиция на капачката или инсуфициенция от прекарана дисплазия на екстензорния апарат.

Колянното капаче най-често е изместено латерално и нагоре, но може да се намира навътре, надолу или нагоре. При придобитите изкълчвания е разкъсан капсуло-лигаментарният апарат от вътрешната страна на капачето или има счупване на кондила на бедрото. Възможно е да има рахитична деформация, туберкулоза на кондила и др.

При вродените изкълчвания капсуло-лигементарният апарат е разтеглен и разхлабен от медиалната страна на капачката. Екстензорният апарат на коляното е изместен латерално. Латералният кондил на бедрото е хипопластичен, а намалените размери на кондила са причина за валгусна деформация на коляното.

Родителите на детето още в началото забелязват, че коляното е деформирано, когато се касае за вродено изкълчване. Движенията в ставата са нормални, но капачето видимо или при палпация се установява, че се намира встрани. Налице е и валгусна деформация. При екстензия на коляното капачето се намира в улея между двата кондила на бедрото, но при флексия се измества встрани. С течение на времето изкълчването било то постоянно, привично или повтарящо се, започва да безпокои болния. Постепенно се появяват болки, накуцване, появява се оток в ставата.  За травматичните изкълчвания от анамнезата се разбира, че се появяват след травма и пациентите търсят веднага помощ. След наместването обаче те често рецидивират.

Ренгенографично при увреждания на капачката (пателата) се установява, че капачето не се намира на своето нормално място, а е най-често изместено встрани. На аксиална рентгенография при свито коляно ясно се вижда степента на изкълченото капаче и състоянието на бедрените кондили.

При травматичните изкълчвания се прави наместване на капачето по спешност и имобилизация на крайника в екстензия за три седмици. Желателно е извършването на операция след получаване на травматична луксация, за избягване по-късно на рецидивиращи луксации и развитие на артрозни промени. Вродените изкълчвания са показани за ранно оперативно лечение.

3.2, 5 гласа

ВИДОВЕ Увреждания на капачката (пателата) МКБ M22

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия