Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Други дегенеративни болести на централната нервна система Други дегенеративни болести на нервната система, некласифицирани другаде Дегенерация на нервната система, предизвикана от алкохол

Дегенерация на нервната система, предизвикана от алкохол МКБ G31.2

Дегенерация на нервната система, предизвикана от алкохол МКБ G31.2 - изображение

Хроничният алкохолизъм или алкохолната болест обуславя развитието на редица заболявания, както на нервната система, така и на всички останали системи в човешкия организъм.

Дегенерацията на нервната система, предизвикана от алкохол е патологично състояние, което се характеризира с промяна в структурата на нервната система и понижена жизнеспособност на клетките, поради приема на алкохол.

Етиологията на алкохолната енцефалопатия се обуславя от хронична алкохолна консумация - смята се, че редовната употреба на над 50 грама концентриран алкохол ежедневно води до развитие на патологични промени в организма в рамките на шест месеца. Засегнати от дегенеративни промени в организма могат да бъдат не само редовни консуматори на алкохол, но и работещи в промишленост, в която алкохолните деривати са основна изходна суровина.

Като основни патогенетични фактори за развитието на неврологични усложнения при хронично алкохолно влияние се обсъждат:

  • цитотоксичното действие на ацеталдехида, който е разграден продукт на алкохола
  • недоимъчното хранене
  • повишената дневна нужда от витамини, особено витамин В1
  • смутената интестинална (чревна) резорбция на витамини, както и тяхното нарушено складиране в черния дроб
  • увреждане на чернодробната функция

Клиниката на дегенерацията на нервната система, предизвикана от алкохол се характеризира с дифузно нарушение на функцията на нервната система. Симптомите най-често са комплексни. Обхваната е както централната нервна система с патологични промени в главния мозък, така и периферната нервна система с полиневропатични усложнения. Най-често от процеса се засяга малкия мозък - алкохолна малкомозъчна атаксия и дегенерация с клиника на статична и локомоторна атаксия, нистагъм, интенционен тремор, дизметрия, дизартрия, които се развиват в повечето случаи за период от седмици. Нарушенията в походката са най-често с комплексен характер - малкомозъчни нарушения и полиневропатични промени в периферните нерви на долните крайници. Възможни са и симптоми на алкохолна епилепсия - епилептични припадъци при алкохолен запой, поради деполяризационни промени в невроните. При прогресия на церебралната дегенерация се отбелязват отпадни явления като парези, парализи, нарушение на сетивността, добавят се и симптомите на чернодробна енцефалопатия с обща интоксикация и влошаване на прогнозата. Често се наблюдава увреждане на вегетативната нервна система, предизвикано от алкохол, което протича със съответната симптоматика.

Диагнозата на алкохолната дегенерация на нервната система се прави въз основа на преглед от невролог, психиатър и допълнителни изследвания - лабораторно изследване на кръвта - най-често се установява дефицит на витамини от група В, мегалобластен тип анемия, понижение на албумин, коагулационни фактори, възможно е съчетание с нарушение в алкално-киселинния баланс. От невроизобразяващите методики най-полезно е изследването с компютърна томография - регистрират се полета на демиелинизация.

Диференциална диагноза на състоянието се прави други невродегенеративни заболявания - прионови болести, Паркинсонова болест, ХИВ-асоциирана мозъчна дегенерация, инфекциозни заболявания.

Лечението на алкохолната мозъчна дегенерация е основно симптоматично, важно е да се ограничи приема на алкохол, а да се увеличи приема на богати на белтъчини и витамини храни. Като допълнителна терапия се препоръчва приложението на витамини от група В, никотинова киселина. Препоръчва се насочване към психологична рехабилитация.

Прогнозата на дегенерацията на нервната система, предизвикана от алкохол е относително добра при ранна диагноза и пълно прекъсване на алкохолната злоупотреба. Възможно е известно възстановяването на някои функции, поради стопиране на процеса, но това продължава понякога месеца.

3.8, 8 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Дегенерация на нервната система, предизвикана от алкохол МКБ G31.2

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО