Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални болести Дифтерия Дифтерия, неуточнена

Дифтерия, неуточнена МКБ A36.9

Дифтерия, неуточнена МКБ A36.9 - изображение

Дифтерия, неуточнена е остро инфекциозно заболяване, което се характеризира с фибринозно възпаление на тонзилите, фаринкса, мекото небце, ларинкса, по-рядко на трахеята, бронхите, очите, носа. Заболяването протича с общотоксични симптоми и с чести усложнения от страна на сърдечно-съдовата, нервната и отделителната система.

Причинителят на дифтерията е Corynebacterium diphteriae, Грам-положителна пръчица. Не образува спори, капсули и флагели. Има два вида бактерии: токсигенни (продуциращи екзотоксин) и нетоксигенни (непродуциращи екзотоксин). Устойчиви са във външна среда.

В развитите страни, където децата са редовно имунизирани, заболяването е много рядко, спорадично. У нас също е спорадично. Може да засегне неимунизирани, както и имунизирани с отслабена имунна система. Среща се и при вторичен имунен дефицит.

Източник на инфекцията е само човекът - болен или здрав носител на дифтерийни бактерии. Предаването на инфекцията става по въздушно-капков път. Засягат се предимно деца от 1 до 5 годишна възраст.

За входна врата на инфекцията служат лигавиците на гърлото, очите, горните дихателни пътища, половите органи и кожата. Причинителят не преминава в кръвта, а остава на мястото на внедряването, където предизвиква локален възпалителен процес с образуване на серофибринозни плътни мембрани. Клиничната картина се обуславя от екзотоксина, който се отделя от причинителя, преминава в циркулацията и оказва токсичен ефект върху нервната, сърдечно-съдовата, отделителната система, надбъбреците и жлъчно-чернодробната система (много рядко). Около входната врата се оформя оток като израз на реакция на тъканите към токсина и към вторична инфекция. След боледуване остава траен имунитет.

Клиничната картина се проявява 2-5 дни след заразяването. Обикновено се наблюдават плътни, сивобелезникави псевдомембранозни налепи по гърлото и сливиците. Чести симптоми са затруднено дишане, подути лимфни възли, втрисане, висока температура, силна, лаеща кашлица, цианоза, общо неразположение.

Клиничните форми на дифтерията по тежест биват: лека, средно тежка, тежка и хипертоксична.

Токсичната форма има остро, бурно начало с хипертермия още в първите часове на заболяването, с подчертана интоксикация, вялост, адинамия, унесеност, главоболие, болки в гърлото и корема.

Обективно се установява хиперемия и оток на тонзилите, покрити с паяжиновидни налепи, които бързо се разпространяват към увулата, мекото небце, фаринкса, ларинкса и долните дихателни пътища. На 2-3 ден налепите придобиват мръсносив цвят. Шийните лимфни възли се увеличават с перинодуларен оток, който деформира шията. Езикът е сух и обложен, лигавицата на устната кухина е оточна, говорът е носов.

При хипертоксичните форми се появява хеморагичен синдром с пропиване на налепите с кръв, кръвоизливи по кожата, епистаксис, хематемеза.

При своевременно приложение на специфично лечение (противодифтериен серум) състоянието се подобрява, интоксикацията изчезва и към 6-8 ден налепите започват да се откъртват и падат.

Лабораторно се установява левкоцитоза с олевяване, неутрофилия, анеозинофилия, лимфопения, повишена СУЕ.

Диагнозата на дифтерия, неуточнена се поставя въз основа на епидемиологичната анамнеза, клиничната картина и микробиологичните изследвания. Прави се посявка на гърлен секрет на средата на Льофлер и други среди, като след 18 часа се прави препарат по Найсер за търсене на причинителя.

Дифтерията изисква специфично лечение - прилага се противодифтериен серум мускулно. Антибиотичното лечение включва пеницилин, еритромицин, амоксицилин. При тежки случаи се прилагат кортикостероиди, кислород, прави се интубация или трахеостомия.

Прогнозата зависи от имунното състояние на макроорганизма и срока на приложение на специфичното лечение. Ранното приложение на противодифтериен серум подобрява прогнозата. При токсичните форми леталитетът е много висок.

4.3, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО