Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални зоонози Сап и мелиоидоза Друга уточнена мелиоидоза

Друга уточнена мелиоидоза МКБ A24.3

Друга уточнена мелиоидоза МКБ A24.3 - изображение

Мелиоидозата е остро инфекциозно заболяване с полиморфна клинична картина, много наподобяващо сапа.

Заболяването се причинява от Burkholderia pseudomallei от род Burkholderia, Грам-отрицателен бактерий, много сходен по морфологични, биохимични и други характеристики със сапния бактерий.

Входна врата на инфекцията е наранената кожа, по-рядко чревната и респираторната лигавици.

На мястото на проникването си, причинителят предизвиква първичен афект от лимфоидни възпалителни елементи, с последваща хематогенна дисеминация и образуване на множествени инфилтрати и грануломи в различни органи.

Инкубационният период на мелиоидозата е от 2 до 20 дни.

Рядко може да има продромални прояви, главно у децата, като диариен или лек респираторен синдром.

Наблюдава се клиничен полиморфизъм, като са описани следните клинични форми: септична, белодробна, латентна форма и други. В единични случаи мелиоидозата може да се изяви с изолирани абсцеси в мускулите или само в черния дроб.

Диагнозата на мелиоидозата се базира се на епидемиологични и клинични данни, но на практика се доказва с микробиологично изследване.

Задължителна хоспитализация, постелен режим, интензивни грижи и етиологично лечение с антибиотици.

Няма специфична профилактика за заболяването.

3.3, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО