Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Туберкулоза Туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично Туберкулоза на белите дробове, потвърдена само с културелен растеж

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена само с културелен растеж МКБ A15.1

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена само с културелен растеж МКБ A15.1 - изображение

Туберкулозата на белите дробове е хронично по протичане и многолико по прояви заболяване. Причинител е Mycobacterium tuberculosis, открит от Робърт Кох през 1882 година.

M.tuberculosis е тънка Грам-положителна права пръчица със закръглени краища, оцветява се по Цил-Нилсен в червено.

Източник на заразата са болни хора и болни животни (един рогат добитък). Основен източник на инфекцията с M.tuberculosis е болният човек, който чрез храчките си способства за разпространение на инфекцията.

Проникването на туберкулозните бактерии в организма може да се осъществи по следните пътища:

  • аерогенен
  • стомашно-чревен
  • аеро-лимфен път чрез горните дихателни пътища
  • през кожата

Трябва да се разграничат две основни състояния: вирулентна туберкулозна инфекция и туберкулозно заболяване.

При първата е осъществена инфекция с вирулентни щамове на M.tuberculosis без морфологични промени в организма и клинични прояви на заболяването. Вирулентната туберкулозна инфекция се манифестира само с хиперергичен туберкулинов тест на Манту.

Установени са две фази в разпространението на инфекцията:

  • първична бактериемия
  • органна фиксация

От хистологична гледна точка основният субстрат при туберкулозата е т.нар. туберкул или първичен казеом. Същият има характерна структура - централно разположена казеозна некроза, в която има множество туберкулозни бактерии, около тях са разположени епителни клетки, макрофаги, лимфоцити и течност от патологично променени съдове около мястото на възпалението.

Отрицателен туберкулинов тест на Манту и недоказан M.tuberculosis не изключват диагнозата туберкулоза.

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена само с културелен растеж не може да бъде подложена веднага на агресивно лечение с туберкулостатици,

Това се отнася и за усложненията на инфекцията: туберкулозните бронхиектазии, туберкулозната фиброза на белия дроб, туберкулозната пневмония и туберкулозния пневмоторакс.

Необходимо е да се открият бактерии на директна микроскопия, тъй като провеждането на лечение с агресивни препарати може да намали броя на бактериите в храчките, заложени на посявка.

Възможно е при директно положителни болни да се наблюдават отрицателни култури, когато е неправилна идентификацията на туберкулозните бактерии или посявката върху хранителната среда е от нежизнеспособни бактерии.

Микробиологичното изследване е златен стандарт за поставяне на диагнозата туберкулоза на белите дробове.

5.0, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО