Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Дихателна система Гръдна клетка Устройство на ребрата

Устройство на ребрата

Устройство на ребрата - изображение

Всяко ребро се състои от глава, тяло и шийка. По-детайлна представа за устройството на ребрата, може да се добие, чрез следното описание:

Главата на реброто (caput costae), се намира в задния край и притежава по две ставни повърхности (facies articularis capitis costae), които са разделени чрез гребенче (crista capitis costae).

Главите на I, XI и XII ребра притежават само по една ставна повърхност. Причината за това е, че те се съединяват само с един прешлен.

Шийката на реброто (collum costae), притежава остър ръб отгоре (crista colli costae).

Тялото на реброто (corpus costae), е със заоблен горен ръб, а отдолу му се намира плитка бразда (sulcus costae).

Ъгълът на реброто (angulus costae), се намира в най-изпъкналата му назад част. На него се намира пъпка (tuberculum costae), по която е разположена малка ставна повърхност (facies articularis tuberculis costae), която служи за свързване с напречния израстък на по-долния прешлен.

Първото ребро е най-извито, късо и плоско. По горната му повърхност се намира грапавинка (tuberculum m. scaleni anterioris), която служи за залавяне на едноименния мускул. Пред нея е разположена широка плитка бразда (sulcus v. subclavie), а зад нея втора бразда (sulcus a. subclavie) - за съответните кръвоносни съдове.

По горната повърхност на второто ребро, отпред е разположена грапавинка (tuberculum m. scaleni posterior), а по-назад друга грапавинка (tuberculum m. serrate anterior) - за едноименните мускули.

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория