Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Обща хистология Нервна тъкан Рецепторни нервни окончания

Рецепторни нервни окончания

Рецепторни нервни окончания - изображение
   Нервните влакна на периферните нерви завършват с нервни окончания. Последните биват ефекторни или сетивни.

   Сетивните нервни окончания се наричат рецепторни или аферентни. Те се намират в епителната, мускулната и съединителната тъкан. Рецепторите биват екстерорецептори (информация от външната среда), проприорецептори (информация от двигателния апарат) и интерорецептори (информация от вътрешните органи и кръвоносната система).

   Нервните окончания може да се класифицират на свободни и свързани.
   Свободните нервни окончания представляват освободени от Шванова обвивка аксони, завършващи между епителните клетки на покривния и жлезистия епител. Тези нервни окончания възприемат усещания за допир, болка и температура.

   Фоликуларните свободни нервни окончания се намират под нивото на мастните жлези. Те могат да предават информация при огъване или наклоняване на косъма.

   Капсулираните рецептори се отличават с това, че нервните окончания са обхванати от клетки, които не са рецепторни.

   Рецептори на Майснер - имат цилиндрична форма. Между тях има амиелинови нервни влакна. Предполага се, че тези рецептори възприемат натиск. Могат да се открият в папиларния слой на неокосмена кожа.

   Рецептори на Голджи-Мацони - капсулата им е изградена от 5-10 слоя периневрални клетки. Срещат се в ставните капсули, сухожилията, надкостницата.

   Рецептори на Руфини - те са с вретеновидна форма, като навлизащото в капсулата нервно влакно се разклонява неколкократно. Намират се в подкожието и около ставите. Могат да възприемат натиск.

   Крайни колби на Краузе имат обвивки от няколко слоя периневрални клетки. Намират се в дермата, около кръвоносните съдове, лигавицата на кръвоносните съдове, мозъчните обвивки. Тези рецептори могат да възприемат усещания за натиск.

   Сложни колби на Краузе - намират се по външните мъжки и женски полови органи. Имат все още неясна функция, като не е изключено да имат участие в половата възбуда.

   Телца на Фатер-Пачини - това са най-големите капсулирани рецептори. Тяхната форма е овална или сферична. Намират се в дермата, вътрешните органи, мезентериума, мозъчните обвивки и други.

   Сухожилен орган на Голджи - изграден е от съединителнотъканна капсула. Намира се на нивото на мускулно-сухожилната връзка и се активира от механично разтягане на сухожилието по време на мускулното съкращение.

   Невромускулно вретено - дава информация за дължината на съкратения или релаксиран мускул.


   Периферните окончания на ефекторните нервни клетки достигат до гладките мускули, напречнонабраздените мускули, миоепителните клетки, мастната тъкан, тимуса и други органи.2.6, 5 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияФизиология