Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Сърдечносъдова система Артериален отдел на сърдечно-съдовата система Подмишнична артерия

Подмишнична артерия (arteria axillaris)

Подмишнична артерия (arteria axillaris) - изображение

Подмишничната артерия представлява пряко продължение на подключичната артерия - a. subclavia, а тя от своя страна се продължава в мишничната артерия. Тези съдове са част от единна артериална магистрала, която провежда богата на кислород кръв към горния крайник. A. axillaris обхваща участък от съдовата магистрала, намиращ се между латералния ръб на първо ребро и дисталния ръб на m. pectoralis major. Артерията заляга в подмишничната ямка - fossa axillaris, медиално от раменната става и раменната става.

По протежението на подмишничната артерия се отделят редица клонове:

 • a. thoracica superior;
 • a. thoracoacromialis;
 • a. thoracica lateralis;
 • a. subscapularis;
 • a. circumflexa humeri anterior;
 • a. circumflexa humeri posterior.

1. A. thoracica superior - малко клонче, което се отделя дистално от m. subclavius, дава клончета за първо и второ междуребрие и mm. pectorales.

2. A. thoracoacromialis - изхожда при горния ръб на m. pectoralis minor, като след кратък ход се разделя на отделни клончета:

 • rami pectorales - насочват се и се разклоняват в mm. pectorales;
 • ramus acromialis - излъчва клонче за раменната става и достига до акромиона на лопатката, като формира rete acromiale;
 • ramus deltoideius - клонче, което се спуска в низходяща посока по браздата между m. deltideus m. и pectoralis major и отделя клончета за тези мускули;
 • ramus clavicularis - артериален съд, кръвоснабдяващ ключицата.

3. A. thoracica lateralis - води началото си от тази част на подмишничната артерия, която се разполага за m. pectoralis minor, продължава надолу по латералния ръб на мускула и достига външната повърхност на m. serratus anterior. При жената тази артерия отделя клончета и за млечната жлеза.

4. A. subscapularis - отделя се в областта при долния ръб на m. subscapularis, дава клончета за него и се разделя на два крайни клона:

 • a. thoracodorsalis - върви по протежение на латералния ръб на лопатката и се разклонява в широкия гръбен мускул - m. latissimus dorsi;
 • a. circumflexa scapule - върви назад, минава през foramen axillare mediale и навлиза във fossa infraspinata, като кръвоснабдява локализираните тук мускули и анастомозира с a. suprascapularis.

5. A. circumflexa humeri anterior - отделя се от ствола на подмишничната артерия при горния ръб на m. latissimus dorsi, насочва се латерално и заобикаля отпред хирургичната шийка на раменната кост. Отделя клончета за разположените в съседство мускули и едно възходящо клонче за раменната става.

6. A. circumflexa humeri posterior - води началото си от същото ниво, както предхождащия артериален съд, и се отличава с по голям калибър от него. Върви заедно с n. axillaris, преминава през foramen axillare laterale, заобикаля отзад хирургичната шийка на раменната кост и достига дълбоката повърхност на m. deltoideus, където се разпада на крайните си разклонения и представлява основен източник на кръвоснабдяване на този мускул. Тя отдела също така клончета за намиращите се в съседство мускули, за раменната става и за анастомозиране с a. circumflexa humeri anterior.

0.0, 0 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория