Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Кръвоносна и лимфна система Лимфна система Лимфни възли и съдове на гръдна кухина

Лимфни възли и съдове на гръдна кухина

Лимфни възли и съдове на гръдна кухина - изображение

Лимфните възли на гръдна кухина се разделят на париетални или пристенни и висцерални или органни. Париеталните са представени от две групи:

1. Nodi parasternales - разположени са по хода на a. et vv. thoracicae internae. Приемат лимфа от гръдната стена, която се събира от предните междуребрени лимфни съдове. В тях се отварят лимфни съдове, транспортиращи лимфа от предна коремна стена и предни участъци на диафрагмата.

2. Nodi intercostales, междуребрени лимфни възли - локализирани са по задната стена на гръдния кош, в близост до ребрените главички. В тях се вливат лимфни съдове на гръдна стена и гърба.

Висцералните лимфни възли на гръдна кухина са струпани на групи и се разделят взависимост от местоположението им на:

1. Nodi intrapulmonales, вътребелодробни лимфни възли - намират се във вътрешността на белите дробове, като се разполагат около бронхите. В тези лимфни възли се отича лимфа, идваща от лимфни сплетения на вътреорганни бронхи и кръвоносни съдове.

2. Nodi bronchopulmonales, бронхо-белодробни лимфни възли - ситуирани са в хилуса на белите дробове и приемат лимфна течност от тях. Посредством еферентни лимфни съдове се свързват с трахео-бронхиалните лимфни възли.

3. Nodi tracheobronchiales, трахео-бронхиални лимфни възли - намират се около горната част на главните бронхи и на мястото на разделянето на трахеята на два главни бронха - bifurcatio traheae. Те приемат лимфа от съдове, излизащи от бронхо-белодробните лимфни възли, както и от съдове на хранопровода.

4. Nodi paratracheales - локализират се в областта около трахеята и приемат лимфа, идващи от еферентни лимфни съдове на трахео-бронхиалните лимфни възли, отделни клончета от задни медиастинални лимфни възли, както и съдове от хранопровода.

5. Nodi juxtaoesophageales - разполагат се в задния медиастинум по протежение на гръдната аорта и хранопровода. В тях се вливат лимфни съдове от хранопровода, междуребрените пространства и междуребрените лимфни възли. Лимфата от юкстаезофагеалните лимфни възли се отвежда предимно в гръдния проток.

6. Nodi prepericardiaci - намират се в предния медиастинум зад гръдната кост. Те приемат лимфни съдове от тимус, сърце, диафрагмална повърхност на черния дроб, а също еферентни съдове на парастернални лимфни възли.

Еферентните лимфни съдове на възли на гръдна кухина, локализирани около бронхите, трахеята и тези на предно средостение се сливат, уголемяват и формират truncus bronchomediastinalis, който се влива вдясно в десния лимфен проток, а вляво - в гръдния проток. Пристенните и задните медиастинални лимфни възли от двете гръдни половини се свързват директно с ductus thoracicus.

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория