Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Кръвоносна и лимфна система Лимфна система Лимфни възли и съдове на глава и шия

Лимфни възли и съдове на глава и шия

Лимфни възли и съдове на глава и шия - изображение

Лимфните възли в тази областта на глава и шия са разпределени в няколко групи:

1. Nodi occipitals - два или три на брой, разположени върху началното сухожилие на m. trapezius. В тях се дренират лимфни съдове от тилна, отчасти теменна и слепоочна област на главата.

2. Nodi mastoidei - 3-4 възела, разположени зад ушната мида. Поемат лимфа от лимфни съдове на ушна мида, странични части на теменна и слепоочна област, тъпанчева мембрана.

3. Nodi parotidei - разположени са на повърхността или сред паренхима на околоушната жлеза. Към тях се причисляват и предните аурикуларни възли. В тях се събира лимфа от паротидната жлеза, външна страна на ушна мида, външен слухов проход, слепоочна област, странични части на челото, слъзна жлеза и външни половини на клепачи.

4. Nodi retropharyngeales - разположени са по задната и странични повърхности на носната част на гълтача. В тях се вливат лимфни съдове на носна и устна част на гълтача, от лигавицата на носна кухина и околоносните кухини, от твърдото и меко небце.

5. Nodi submandibulares - представлява 6-8 възела, локализирани в trigonum submandibulare, а някои от тях са всред тъканта на подчелюстната слюнчена жлеза. Те събират лимфа от зъбите, венците, бузата, устната, вътрешните части на клепачите, небцето и предната част на езика.

6. Nodi buccinatorii - локализирани са в областта на бузата и поемат лимфа от нейната лигавица, m. buccinator и съседните лицеви части.

7. Nodi submentales - разположени са около предното коремче на m. digastricus и събират лимфа от брадичката и долна устна.

От посочените по-горе лимфни възли започват еферентни лимфни съдове, които достигат до шийни лимфни възли. Те биват три големи групи: nodi supraclaviculares, nodi cervicales anteriores и nodi cervicales laterales.

Nodi supraclaviculares са разположени зад ключицата, около долните участъци на шийните магистрални съдове. Към тези лимфни възли се оттича лимфа от млечна жлеза, горен крайник и горни отдели на храносмилателния тракт.

Дълбоки лимфни възли на шияNodi cervicales anteriores са локализирани в предната част на шията. По своето разположение те се разделят на повърхностни и дълбоки. В дълбоките се събира лимфна течност от гълтача, гръкляна и щитовидната жлеза.

Повърхностните шийни възли - nodi superficiales, се разполагат в подкожните слоеве на шията, по хода на външната яремна вена и зад m. sternocleidomastoideus. Дълбоките шийни възли - nodi profundi, са подредени във вериги по хода на магистралните съдове на шията. Според локализацията си се разделят на предгръклянни, предщитовидни, предтрахеални, трахеални и надключични.

От дълбоките лимфни възли се отличават два възела, характеризиращи се със строго определено разположение и област, от която поемат лимфа. Единият е nodus jugulodigastricus - разполага се върху вътрешната яремна вена, на равнището на подезичната кост. В него се дренира лимфа от задната трета на езика. Другият лимфен възел със специфична локализация е nodus juguloomohyoideus. Разположен е върху вътрешната яремна вена, над мястото на прекосяването й от m. omohyoideus. Той събира лимфа от предните две трети на езика.

Еферентните лимфни съдове на повърхностните шийни възли се свързват многократно помежду, след което се вливат в дълбоките шийни възли. От тях на свой ред е отделят еферентни съдове, които се сливат и образуват truncus jugularis. В дясно той се влива в десния лимфен проток, а в лява - в гръдния проток.

3.3, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория