Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Хистология Обща хистология Съединителна тъкан Костна тъкан

Костна тъкан (Textus osseus)

Костна тъкан (Textus osseus) - изображение

Костната тъкан е специализирана съединителна тъкан.

Клетките ú са няколко вида:

  • прогениторни клетки - срещат се в ендооста, периоста, Хаверсовоте и Фолкмановите канали. Представляват малки вретеновидни клетки, чиято активност е добре изразена по време на растежа на костта.
  • Една част от тях се диференцират, а други - се запазват като резерв. Наличието на последния е необходимо в случаи на костни фрактури или други увреждания на костта.
  • остеобласти - тези клетки синтезират колаген I и други съставки на костта. Локализирани са по повърхността на костните гредички. Отлагането на неорганични вещества е свързано с виталитета на тези клетки.
  • остеоцити - получават се от трансформирани остеобласти. Функцията им е свързана с поддържането на нормалното състояние на костния матрикс. Имат овално тяло (разположено в кухина) и множество израстъци (намиращи се в каналчета). Благодарение на тези израстъци клетките се свързват една с друга. Остеоцитите могат да приемат и провеждат механични въздействия, в отговор на които те могат да отделят различни вещества. При възрастните хора израстъците на тези клетки се скъсяват и се нарушават създадените междуклетъчни контакти с другите клетки. Това води до повишена вероятност за счупване на костите.
  • остеокласти - представляват клетки с неправилна форма, които са разположени в кухини. Тяхната функция е свързана с разграждането и ремоделирането на костта. Активирането им става при взаимодействието им със съседни остеобласти, като процесът се контролира от някои хормони и цитокини.

Матрикс на костната тъкан - изграден е от органична и неорганична съставка. Като органичната е съставена предимно от колаген, протеогликани, глюкозаминогликани, хиалуронова киселина и други. Ако в организма попаднат йони на тежки метали, те могат да се включат в костите, като изместят Ca2+.
Костната субстанция бива компактна и спонгиозна. В канала на диафизите на дългите кости и кухините на спонгиозното вещество се намира костния мозък.
Според вида си костната тъкан се дели на два вида - незряла и зряла.

  • незряла костна тъкан - среща се по време на пренаталното развитие. Нарича се грубовлакнеста.
  • зряла костна тъкан - изгражда се от остеони, които са получени от концентрично подредени ламели.

Компактната кост е изградена от външни и вътрешни системи ламели, а спонгиозната - от гредички, свързани една с друга, които заграждат пространства с различна големина.

Надкостницата на костта е свързана с регенерацията, инервацията и кръвоснабдяването на костта. Тя обвива костта отвън и се състои от два слоя - външен (фиброзен) и вътрешен (остеогенен).

Вътрешната повърхност на костите е покрита с ендоост - тънък слой от приплеснати клетки на съединителната тъкан.

3.6, 11 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория