Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Ембриология Специална ембриология Ембрионално развитие на храносмилателната система Ембриология на черния дроб и жлъчната система

Ембриология на черния дроб и жлъчната система

Ембриология на черния дроб и жлъчната система - изображение

Паренхимът на черния дроб и неговите канали произхождат от дуоденалната ендодерма и прорастват в напречната преграда. Още на двадесет и втория ден от предната стена на дуоденума се появява нарастване, което се означава като хепатална плочка. В следващите няколко дни от хепаталната плочка се образува чернодробен дивертикул, който прораства в долния участък на напречната преграда (septum transversum). Чернодробният дивертикул бързо се разклонява в чернодробни повлекла, от който произлизат хепатоцитите и чернодробните жлъчни канали. Съединително-тъканната строма на чернодробния паренхим, която има поддържаща функция, се развива от спланхоплевралната мезодерма. Хепаталните повлекла анастомозират с ендотелни повлекла и се оформят бъдещите синусоиди. В този период черния дроб е главен хемопоетичен орган. Хемопоетичната тъкан, съединително-тъканните и съставки и Купферовите клетки произлизат от мезенхима на напречната преграда. Хемопоезата започва по време на шестата седмица, с което се свързва червения цвят на чернодробната тъкан и бързо нарастващия обем на черния дроб. Количеството на кръвта и разклоненията на пъпната вена водят до оформянето на чернодробните дялове и сегменти. През петата седмица двата дяла на черния дроб имат еднакви размери, но ще на шестата седмица десният дял увеличава размера си. През десетата седмица черният дроб е 1/10 от теглото на плода.

Образуването на интрахепатални жлъчни пътища започва през дванадесета седмица. Отначало каналите са изпълнени с епителни клетки, но настъпва бърза реканализация поради дегенерацията на клетките. Жлъчният мехур се образува от дорзалната част на чернодробния дивертикул. От неговата дръжка се образува ductus cysticus (жлъчен канал). От сливането на ductus cysticus и ductus hepaticus (чернодробен канал) се образува ductus choledochus (общ жлъчен канал). Каналът се отваря в дванадесетопръстника през тринадесетата седмица и излива чревния мекониум, който придава тъмно-зелен цвят на червото.

Вентралният мезентериум прикрепва разрастващия се черен дроб за предната коремна стена и се диференцира в ligamentum falciforme, който в долния си свободен край пренася пъпната вена от предната коремна стена към черния дроб.

Вродени аномалии, които засягат ембриологията на черния дроб и жлъчната система са допълнителни чернодробни екстрахепатални канали и удвоен жлъчен мехур. Те нямат клинично значение, освен ако няма проявяваща се патология. С по-голямо значение, макар и по-рядко срещана е екстрахепаталната атрезия на жлъчните канали на ниво porta hepatis. В тези случаи е необходима незабавна оперативна корекция.

3.3, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория