Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Периферна нервна система Гръбначномозъчни нерви Дорзални клонове на гръбначномозъчните нерви

Дорзални клонове на гръбначномозъчните нерви (rami dorsales nervi spinales)

Дорзални клонове на гръбначномозъчните нерви (rami dorsales nervi spinales) - изображение

Дорзалните клонове на гръбначномозъчните нерви (rami dorsales nervi spinales) изхождат от техния ствол в близост до междупрешленните отвори, насочват се назад и преминават през напречните израстъци на прешлените, респективно през foramina sacralia dorsalia на кръстцовата кост, а последните два клона (S5 и Co1) минават през hiatus sacralis. От своя страна по-голямата част от дорзалните клонове се делят на две клончета:

  • ramus medialis - медиално (вътрешно) клонче;
  • ramus lateralis - латерално (странично) клонче.

Единствено rami dorsales на първи и втори шиен (C1, C2), четвърти и пети кръстцови (S4, S5) и опашния (Co1) нерви не показват подобна характеристика.

Медиалните клончета реализират инервацията на медиалната редица дълбоки мускули на гърба, а външните клончета - латералната редица на същите мускули. Кожата на гърба е инервирана от клончета на медиалните и латерални клонове.

Дорзалният клон на първи шиен нерв (C1, n. suboccipitalis) представлява нерв с тънък ствол, който изхожда от пространството между тилната кост и първи шиен прешлен (атлас) и достига до задните прави и коси мускули на главата, осъществявайки моторната им инервация. От дорзалния клон на втори шиен нерв (C2, n. occipitalis major) се отделят къси клончета, инервиращи намиращите се в близост мускули - m. semispinalis, m. longissimus, m. splenius. След това този клон продължава своя ход преминавайки през m. semispinalis capitis и сухожилието на трапецовидния мускул (m. trapezius) и завършва с разклонения в кожата на тилната и отчасти теменна област на главата.

Дорзалните клонове на шийните нерви от C3-C8 и първите шест гръдни нерва (Th1-Th6) се характеризират с по-силно развит медиален клон, които изпраща клончета за съответните мускули и такива за кожата на гърба - ramus cutaneus medialis. При тези клонове латералното клонче е само мускулно. Медиалният кожен клон на трети шиен нерв (C3, n. occipitalis tertius) се насочва възходящо и достига до продълговато кожно поле по задната страна на шията и тила, осъществявайки неговата сетивна инервация.

За дорзалните клонове на последните шест гръдни нерва (nn. thoracici Th6-Th12), първите три лумбални нерва (nn. lumbales L1-L3) и първите три кръстцови нерва (nn. sacrales S1-S3) е характерно, че кожното клонче изхожда от ramus lateralis. Кожните клончета на лумбалните нерви (nn. clunium superiores) се появяват в подкожието над гребена на хълбочната кост, насочват се низходящо и завършва с разклонения в кожата на седалищната област, като достигат до областта на trochanter major (големия въртел) на бедрената кост. Кожните клончета на кръстцовите нерви инервират вътрешната област на кожата на седалището.

Rami mediales на дорзални клонове на гръбначномозъчните нерви от L3-S3 притежават мускулни и тънки кожни клончета. Дорзалните клонове на последните три нерва (S4-Co1) са по-слабо развити и инервират кожата върху опашната кост.

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория