Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Ендокринна система Гастро-ентеро-панкреатична ендокринна система

Гастро-ентеро-панкреатична ендокринна система (systema gastro-entero-pancreati endocrinica)

Гастро-ентеро-панкреатична ендокринна система (systema gastro-entero-pancreati endocrinica) - изображение

Тази система се състои от аргентофилни ентероендокринни клетки, които са разпръснати по единично или на малки групи в лигавицата на стомаха, червата и панкреаса. Това са клетки, които продуцират различни хормони, които действат върху различни таргетни клетки - жлезни, съдови гладкомускулни клетки, неврони и други, локализирани предимно в храносмилателната система. Тези хормони повлияват следните физиологични процеси:

 • въглехидратната обмяна;
 • секреция на солна киселина от стомаха;
 • моторика на жлъчния мехур;
 • екзокринна и ендокринна секреция на панкреаса;
 • кръвоснабдяване на храносмилателната система;
 • секрецията на жлезите, намиращи се в чревната лигавица;
 • резорбция на хранителни вещества в червата.

Гастро-ентеро-панкреатичната ендокринна система включва 19 вида клетки, които се характеризират с различна локализация и различна продукция. Те произвеждат 18 вида хормони с пептиден характер и серотонин. Ентероендокринните клетки са най-многобройни в стомашната лигавица и лигавицата на дванадесетопръстника, по-малко от тях са разположени в другите отдели на тънко черво и най-малко в дебелото черво. Голям процент от клетките са от т. нар. отворен тип - високи клетки, достигащи просвета на органа, а други са по-ниски и са разположени базално - затворен тип. Отвореният тип клетки, каквито са повечето от тях в стомаха и тънко черво, отделят хормони в лумена на самия орган, като въздействат на определени негови клетки. Затвореният тип клетки реализират своя ефект по различни механизми:

 • по кръвен път - далечни таргетни клетки;
 • паракринно - на съседни клетки;
 • неврокринно - чрез въздействие върху нервни влакна (деполяризация и възбуждение);
 • автокринно - клетка, отделяща хормона бива повлиявана от собствения секрет.

Характерна особеност на ентероендокринните клетки е наличието в тяхната базална част на осмиофилни секреторни гранули, които се различават по брой, форма и големи в различните клетъчни видове.

От досегашните данни са утвърдени следните типове клетки и произвежданите от тях вещества:

 • клетки тип G - локализирани са в дуоденум и празно черво, произвеждат гастрин и енкефалин, които стимулират секреторната активност на стомаха, дванадесетопръстника и задстомашна жлеза;
 • клетки тип S - намират се в дуоденум и празно черво, образуват секретин, който потенциира отделянето на пепсин и жлъчка;
 • клетки тип І - също се разполага в стената на дуоденума и празното черво, изработват холецистокинин, които стимулира отделянето на жлъчка от черния дроб, мотилитета на жлъчния мехур и продукцията на панкреатичен сок с високо съдържание на ензими;
 • клетки тип РР - разположени са в дуоденум и панкреас, отделят панкреатичен полипептид;
 • EC2-клетки - локализирани са в дуоденум и празно черво, образуват мотилин и серотонин;
 • клетки тип L - намират се в тънко и дебело черво, отделят ентероглюкагон;
 • клетки тип D - откриват се предимно в задстомашната жлеза, както и в стомах дуоденум, празно черво, произвеждат соматостатин;
 • клетки тип D1 - срещат се в панкреаса и по целия стомашно-чревен тракт, отделят вазоактивен интестинален полипептид;
 • клетки тип К - произвеждат стомашен инхибиторен пептид, който потиска секрецията на стомашните жлези;
 • клетки тип М - намират се в празното и хълбочното черво, отделят невротензин;
 • алфа- и бета-клетки на панкреаса - основни ендокринни клетки на този орган, секретират съответно глюкагон и инсулин.

Към клетките на гастро-ентеро-панкреатичната ендокринна система се включва и една по-разширена система от клетки - т.нар. APUD-система. Характерна особеност на клетките от тази система е едновременната синтеза на полипептиди с ендокринна или трансмитерна активност и биогенни амини. Всички те съдържат ензими, които участват в синтезата на биогените амини. В нея се включват около 40 вида клетки. Към тези клетки се отнасят:

 • хромафинни клетки;
 • меланобласти на кожата;
 • парафуликуларни клетки на щитовидната жлеза;
 • ендокринните клетки на околощитовидните жлези;
 • клетките на епифизата;
 • хипоталамусни клетки, продуциращи пептиди;
 • клетки в аденохипофизата и в плацентата;
 • ентероендокринни клетки в стомашно-чревния тракт;
 • клетки на Кулчински.

Описани са и тумори, които произлизат от клетките на APUD-системата. Тези тумори се наричат апудоми.

4.1, 7 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория