Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Цитология Мембранни органели Апарат на Голджи

Апарат на Голджи (Golgi apparatus)

Апарат на Голджи (Golgi apparatus) - изображение

   Апаратът на Голджи се среща при всички растителни и животински клетки без еритроцитите.

   Представлява структура с мехурчеста форма, разположена около ядрото. Добре развит е в нервните и секреторните клетки. Изграден е от многократното повтаряне на една структура, наречена диктиозома.
   Диктиозомите, изграждащи апарата на Голджи се състоят от: светли вакуоли с големи размери, малки мехурчета и пакет от сплеснати цистерни. Всяка диктиозома има цис (изпъкнала) и транс (вдлъбната) повърхност. Освен повърхности, по диктиозомите се различават и пет зони: цис-мрежа - съставена от свързани тубули и цистерни; цис-зона - малко на брой цистерни, разположени непосредствено след цис-мрежата; медиални цистерни - централно разположени, съдържащи много ензими; транс-зона - обхваща няколко цистерни с конкавна форма; транс-мрежа - система от мембрани с разклонена форма.

    По химичен състав мембраните на апарата на Голджи и ендоплазмения ретикулум са много близки.
Характерно за тази мембранна структура е наличието в нея на много ензими, които са локализирани в транс-мрежата. В апарата на Голджи се синтезират: фосфоглицериди, сфинголипиди, фосфатидилинозитол и други.

3.3, 8 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория