Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОБСТРУКТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА АДРЕНЕРГИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ИНХАЛАТОРНО ПРИЛОЖЕНИЕ Адренергици в комбинация с антихолинергици формотерол и гликопирониум бромид (R03AL07)

формотерол и гликопирониум бромид (formoterol and glycopyrronium bromide) | ATC R03AL07

formoterol and glycopyrronium bromide | R03AL07

формотерол и гликопирониум бромид (formoterol and glycopyrronium bromide) | ATC R03AL07

Формотерол представлява лекарствено средство, което се отнася към групата на бета-2-рецепторните агонисти.

Гликопирониум бромид е медикаментозен препарат, който принадлежи на групата на мускариновите антагонисти.

Показания: формотерол и гликопирониум бромид в комбинация се използват за продължително и симптоматично лечение на персистираща умерена до тежка астма, при пациенти нуждаещи се от редовна терапия с бронходилататор. Медикаментът се употребява и в случаи на обратима обструкция на дихателните пътища при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Противопоказания: употребата на комбинирания препарат формотерол и гликопирониум бромид е противопоказана при пациенти със свръхчувствителност към активните му вещества.

Лекарствени взаимодействия: едновременният прием на формотерол и гликопирониум бромид с хинидин, дизопирамид, прокаинамид, фенотиазини, антихистаминови лекарства, инхибитори на моноаминооксидазата и трициклични антидепресанти може да е свързано с повишаване на QT интервала и с повишен риск от камерна аритмия. Едновременното на приложение на формотерол с теофилин и други ксантинови производни може да доведе до потенциране на ефектите и увеличаване на нежеланите реакции. L-допа, L-тироксин, алкохол, стероиди, диуретици, дигиталисови гликозиди, метронидазол.

Нежелани лекарствени реакции: главоболие, нервност, безпокойство, световъртеж, тахикардия, сърцебиене, гадене, тремор, вкусови аномалии, ангиоедем, мускулни крампи, нефрит, дразнене на гърлото, понижено изпотяване, сухота в устата, затруднено уриниране, диария, запек, нарушено зрение, пароксизмален бронхоспазъм.

Фармакодинамика: инхалираният формотерол действа подобно на другите β2-агонисти, причинявайки бронходилатация чрез релаксация на гладките мускули в дихателните пътища, като по този начин се преодолява бронхиалната обструкция, характерна за астмата. Гликопирониум бромид блокира мускариновите рецептори на бронхиалната гладка мускулатура, като инхибират холинергичната трансмисия. По този начин също се постига разширяване на бронхите чрез релаксиране на гладките мускули на бронхите.

Достъп до пациента: отпуска се с рецепта.

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ формотерол и гликопирониум бромид

формотерол и гликопирониум бромид Е СВЪРЗАН КЪМ

Заболявания (МКБ)