Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОБСТРУКТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА АДРЕНЕРГИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ИНХАЛАТОРНО ПРИЛОЖЕНИЕ Адренергици в комбинация с антихолинергици формотерол и аклидиниум бромид (R03AL05)

формотерол и аклидиниум бромид (formoterol and aclidinium bromide) | ATC R03AL05

formoterol and aclidinium bromide | R03AL05

формотерол и аклидиниум бромид (formoterol and aclidinium bromide) | ATC R03AL05

Формотерол е лекарствен препарат, който е включен е групата на бета-2-рецепторните агонисти.

Аклидиниум бромид е медикаментозно средство, което се отнася към групата на мускариновите антагонисти.

Показания: формотерол и аклидиниум бромид в комбинация се използват за продължително и симптоматично лечение на персистираща умерена до тежка астма, при пациенти нуждаещи се от редовна терапия с бронходилататор. Медикаментът се употребява и в случаи на обратима обструкция на дихателните пътища при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Противопоказания: употребата на комбинирания препарат формотерол и аклидиниум бромид е противопоказана при пациенти със свръхчувствителност към активните му вещества.

Лекарствени взаимодействия: едновременният прием на формотерол и аклидиниум бромид с хинидин, дизопирамид, прокаинамид, фенотиазини, антихистаминови лекарства, инхибитори на моноаминооксидазата и трициклични антидепресанти може да е свързано с повишаване на QT интервала и с повишен риск от камерна аритмия. Едновременното на приложение на формотерол с теофилин и други ксантинови производни може да доведе до потенциране на ефектите и увеличаване на нежеланите реакции. L-допа, L-тироксин, алкохол, стероиди, диуретици, дигиталисови гликозиди, метронидазол.

Нежелани лекарствени реакции: главоболие, нервност, безпокойство, световъртеж, тахикардия, сърцебиене, гадене, тремор, вкусови аномалии, ангиоедем, мускулни крампи, нефрит, дразнене на гърлото, понижено изпотяване, сухота в устата, затруднено уриниране, синузит, назофарингит, главоболие, кашлица, диария и гадене, пароксизмален бронхоспазъм.

Фармакодинамика: вдишаният формотерол действа подобно на другите β2-агонисти, предизвиквайки бронходилатация чрез релаксация на гладките мускули в дихателните пътища, като по този начин се преодолява бронхиалната обструкция, характерна за астмата и ХОББ. Аклидиниум бромид е дългодействащ, инхалаторен антагонист на мускариновите рецептори на бронхиалните гладкомускулни клетки. Под действието му се постига разширяване на бронхите чрез релаксиране на гладките мускули на бронхите.

Достъп до пациента: отпуска се с рецепта.


5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ формотерол и аклидиниум бромид

формотерол и аклидиниум бромид Е СВЪРЗАН КЪМ

Заболявания (МКБ)