Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОБСТРУКТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА АДРЕНЕРГИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ИНХАЛАТОРНО ПРИЛОЖЕНИЕ Адренергици в комбинация с антихолинергици вилантерол и умеклидиниум бромид (R03AL03)

вилантерол и умеклидиниум бромид (vilanterol and umeclidinium bromide) | ATC R03AL03

vilanterol and umeclidinium bromide | R03AL03

вилантерол и умеклидиниум бромид (vilanterol and umeclidinium bromide) | ATC R03AL03

Вилантерол е лекарствен препарат, който спада към групата на бета2-агонистите.

Умеклидиниум бромид е лекарствен препарат, който спада към групата на антихолинергичните лекарствени средства.

Вилантерол и умеклидиниум бромид в комбинация се използват за лечение на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Нежелани лекарствени реакции: главоболие, неприятен вкус и мирис, сухота в носа, кървене от носа, сухота в гърлото, дразнене в гърлото.

Достъп до пациента: отпуска се с рецепта.

0.0, 0 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ вилантерол и умеклидиниум бромид