Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи АНТИПАРАЗИТНИ ПРОДУКТИ, ИНСЕКТИЦИДИ И РЕПЕЛЕНТИ АНТИХЕЛМИНТНИ СРЕДСТВА АНТИНЕМАТОДНИ СРЕДСТВА Бензимидазолови производни мебендазол, комбинации (P02CA51)

мебендазол, комбинации (mebendazole, combinations) | ATC P02CA51

mebendazole, combinations | P02CA51

мебендазол, комбинации (mebendazole, combinations) | ATC P02CA51

Мебендазолът е лекарствен препарат, който спада към групата на бензимидазоловите производни. Той се свързва специфично с клетъчния албумин и блокира неговата полимеризация в червата на паразитите вследствие, на което настъпват необратими дегенеративни процеси до степен на клетъчна автолиза.

Мебендазолът, в комбинации с различни съединения, може да се използва за лечение на заболявания, причинени от острици, власоглав червей, голям кръгъл червей, анкилостома, тения.

Нежелани лекарствени реакции: коремни болки, газове, диария, обриви, косопад, кръвни и чернодробни нарушения.

Лекарствени взаимодействия: мебендазолът може да взаимодейства с циметидин и метронидазол.

Противопоказания: свръхчувствителност към мебендазол.

Достъп до пациента: отпуска се с рецепта.

3.3, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ мебендазол, комбинации