Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи АНТИПАРАЗИТНИ ПРОДУКТИ, ИНСЕКТИЦИДИ И РЕПЕЛЕНТИ АНТИХЕЛМИНТНИ СРЕДСТВА (P02)

АНТИХЕЛМИНТНИ СРЕДСТВА (ANTHELMINTICS) | ATC P02

ANTHELMINTICS | P02

АНТИХЕЛМИНТНИ СРЕДСТВА (ANTHELMINTICS) | ATC P02

Антихелминтните средства са група лекарствени препарати, които се използват за лечение на заболявания, причинени от хелминти.

Хелминтите са нисши многоклетъчни организми, които паразитират в различни органи и системи на човека и други млекопитаещи и предизвикват заболявания, наречени най-общо хелминтози. Хелминтите се разделят на три основни групи:

-цестоди- плоски червеи или тении;

-нематоди- кръгли червеи;

-трематоди- червеи смукалници или метили.

Антихелминтните лекарства унищожават или намаляват броя на хелминтите в организма на пациента, като заедно с обезпаразитяването се постига и предотвратяване на съпътстващите хелминтозата усложнения. Повечето от тях проявяват избирателност спрямо различните паразити, което изисква преди началото на лечението да се направи точна диагностика на съответния причинител чрез откриване на цели хелминти, части от тях, ларви или яйца в екскретите или тъканите на гостоприемника.

2.8, 6 гласа

ATC ПОДГРУПИ

P02 АНТИХЕЛМИНТНИ СРЕДСТВА ANTHELMINTICS

ПРОДУКТИ ОТ ГРУПА АНТИХЕЛМИНТНИ СРЕДСТВА (ANTHELMINTICS) | ATC P02 (P02)

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ АНТИХЕЛМИНТНИ СРЕДСТВА